Kaupunkien tulevaisuus makro- ja mikrotasolla

Profiilikuva
Blogit Americana
Marko Maunula on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Tulevaisuuden maailmaa ei hallitse Kiina tai Yhdysvallat, Venäjä tai Intia. Sen tulevat hallitsijat ovat New York ja Shanghai, Dubai ja Mumbai, Tokio ja Sao Paulo.

Syksyn laatulehtien penkomien paljasti missaamani helmen. Parag Khanna julkaisi Foreign Policy -lehdessä erinomaisen artikkelin kaupunkien tulevaisuudesta ja tulevaisuuden kaupungeista.

Khanna argumentoi, että globalisaation rapistaessa kansallisvaltion merkitystä ja olemusta, kaupunkien merkitys itsenäisinä poliittis-taloudellisina voimakeskuksina kasvaa entisestään. Uuden kaupungit operoivat yhä itsenäisemmin niitä ympäröivistä valtioista, hakien taloudellisia sekä poliittisia kumppaneita muista megakaupungeista ympäri maapalloa.

Kaupungit myös kasvavat. Kymmenien miljoonien asukkaiden mega-alueet ovat tulevaisuudessa yhä tavallisempia, ja Khanna kehoittaa myös totuttautumaan ajatukseen jopa 100 miljoonan asukkaan Mumbaihista.

Khannan katsaus on vakuuttava ja heijastaa vahvasti jo vuosikymmeniä jatkunutta trendiä. Esimerkiksi Atlanta on kasvanut viimeisen viidenkymmenen vuoden kuluessa huomattavasti osavaltiotaan merkittävämmäksi globaaliseksi keskukseksi, joka muokkaa Georgiaa enemmän kuin Georgia sitä.

Ruohonjuuri-tasolla kehitys on myös voimakasta. Sodanjälkeisten vuosikymmenten leimaama suburbanisaatio on kitumassa, ja muuttovirrat ovat siirtymässä lähiöistä takaisin keskustaan.

Energiaa haaskaavat sekä ympäristön ja kulttuurin kannalta ankeat lähiöt ovat korkeiden energiahintojen siunatuin uhri, kuten James H. Kunstler muistuttaa mainiossa webbiluennossaan.

Ihmiskunnan tulevaisuus on kaupungeissa, ja monessa mielessä olemme palaamassa liki keskiaikaiseen kaupunkivaltioiden systeemiin, kuten Khanna huomauttaa. Haaste, kuten Kunstler sanoo, on uusien kaupunkien energiapoliittisesti mielekäs ja ihmisläheinen rakentaminen.

Soundtrack: David Bowie, We Are the Dead.