Homot: kirkko hyväksyy, valtio sortaa

Profiilikuva
Blogit Americana
Marko Maunula on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Yhdysvaltain evankelis-luterilainen kirkko salli viime viikonlopun vuosikokouksessaan hyväksyä homopapit. Päätös tapahtui kiihkeän väittelyn jälkeen, äänin 559-451.

Amerikan luterilaiset seuraavat episkopaalien ja unitaariuniversalistien esimerkkiä salliessaan uskollisessa parisuhteessa elävien homojen pappeuden. Noin 4,8 miljoonan jäsenen Evangelical Lutheran Church of America on suurin homopapit salliva kirkko Yhdysvalloissa.

Suhtautuminen homoihin on mittava vedenjakaja Yhdysvalloissa. Se on jakanut myös kristikansan vähintäänkin kahtia, johtaen ankariin eettis-teologisiin väittelyihin fundamentalistien ja liberaalien uskontulkintojen välillä.

Raamattu ei välttämättä puhu homosuhteiden puolesta, mutta Yhdysvaltain liittovaltio perustuu täydellisen tasavertaisuuden periaatteelle. Tässä valossa pidän yllättävänä, että monet kirkot osoittavat enemmän suvaitsevaisuutta homoja kohtaan kuin liittovaltio.

Samanaikaisesti kun yhä useammat kirkkokunnat hyväksyvät seksuaalisesti aktiivit homot jäsenikseen ja jopa papeikseen, monet konservatiivit unelmoivat homoliittojen kiellon puskemisesta jopa perustuslakiin.

Olemme olleet täällä aikaisemmin. 1950-60 lukujen mustien kansalaisoikeusliike oli pitkälti kirkkojen ja kirkonmiesten johtama liike. Kirkot nousivat haastamaan osavaltioiden rasistisen lainsäädännön, painottaen tasa-arvoisuuden ja humanismin sanomaa niin raamatullisin kuin sekuläärisinkin lausunnoin.

Ilo nähdä, että sama vakaumuksellisuus elää kirkkojen sydämissä. Joskin teologiset argumentit ovat tällä kertaa hieman monimutkaisempia.

Soundtrack: Traci Adams, You Are Not God.