Aktiiviset pörrääjät, paikkakunnan säätäjät ja kaupunkien voimahahmot

Pienessä kaupungissa asuessa tulee nopeasti huomioineeksi paikallisia aktiivihahmoja, joiden nimi tulee vastaan mitä erikoisimmissa yhteyksissä.

Profiilikuva
Blogit Ajolähtö
Kirjoittaja on kotkalainen valtiotieteiden maisteri, joka toimii tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa ja Ajolähtö-hankkeessa ja väittelee pian tohtoriksi Helsingin yliopistosta.

Pienessä kaupungissa asuessa tulee nopeasti huomioineeksi paikallisia aktiivihahmoja, joiden nimi tulee vastaan mitä erikoisimmissa yhteyksissä. Arvelen, että jokaisella pienellä paikkakunnalla hääräilee aktiivisia joka paikan höyliä, jotka ovat mukana monessa – etenkin kun kaupungilla tapahtuu jotain merkittävää. Monet heistä ovat sarjayrittäjiä, toiset taas työskentelevät monessa eri paikassa, monenlaisissa hommissa. Yleensä he ovat verkottuneet laajalti ja heistä saa käsityksen, että he tuntevat kaikki ja kaikki tuntevat heidät.

Tällaisia hahmoja, kutsutaan heitä vaikka säätäjiksi, asuu suomalaisissa pikkukaupungeissa pilvin pimein. Heidät tunnetaan laajojen verkostojen miehinä ja naisina. Säätäjien ei tarvitse hakea töitä, vaan heille soitellaan ja heitä pyydetään hommiin, kun kaupunkiin avataan uusi ravintola tai kuntosali – elleivät he sitten itse ole näiden yritysten taustalla.

Viime vuosina on puhuttu paljon sisäisen yrittäjyyden käsitteestä. Sillä viitataan asenteeseen jolla ihminen suhtautuu työhönsä. Yleensä sisäinen yrittäjyys liittyy nimenomaan palkkatyössä olemiseen, mutta laajemmin sen voisi ymmärtää myös eräänlaisena aktiivisen toimijuuden eetoksena. Tällöin yksilö toimii tehokkaasti ja innokkaasti antaen itsestään niin ajankäytöllisiä, henkisiä ja fyysisiä resursseja.

Sisäiseen yrittäjyyteen liitetään erilaisia persoonallisuuden ominaisuuksia kuten innostuneisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja toimeliaisuus. Monessa mukana häärääjät vaikuttavatkin olevan jossain määrin työlleen omistautuneita, ainakin ajankäytön suhteen.

Yrityksille vahvan sisäisen yrittäjyyden omaava ihminen on ihanteellinen työntekijä, jonka toimeliaisuus otetaan myönteisesti vastaan. Erityisesti palkkatyössä olevien aktiivisuus nähdään positiivisen piirteenä ja osallistuvuutena. Tällaisille työntekijöille onkin helppo antaa lisää vastuuta ja vaativampia tehtäviä. Sisäisen yrittäjyyden ominaisuudet löytyvät varmasti myös jokaisesta työnhakijan käsikirjasta, sillä tottahan itsenäinen työskentely ja korkea motivaatio ovat haluttuja ominaisuuksia työmarkkinoilla.

Maltti on kuitenkin valttia, niin yrittäjälle kuin työntekijällekin. Sisäisen yrittäjän into ottaa asioita omiin käsiinsä saattaa pidemmän päälle osoittautua rasittavaksi ja aiheuttaa konflikteja. Toisaalta myös työmotivaatio voi ajan myötä heiketä ja jatkuva säätäminen käydä voimille. Sisäisen yrittäjän eetoksella voidaan neuvotella itselle työsuhde-etuja, jolloin esimerkiksi ammattiliittoon tai yrittäjien ammattijärjestöön kuuluminen voi tuntua turhalta.

Paikkakunnalla toimiville säätäjille saattaa muodostua käsitys omasta vapaudesta ja toimintavallasta, joka ei vastaa todellisuutta tai miellytä kaikkia. Konfliktitilanteen sattuessa säätäjä saattaa jäädä aika yksin.