Miten kotitoimistosta siirrytään kotioloihin?

Profiilikuva
Blogit Ajolähtö
Kirjoittaja on kotkalainen valtiotieteiden maisteri, joka toimii tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa ja Ajolähtö-hankkeessa ja väittelee pian tohtoriksi Helsingin yliopistosta.

Yhä useammalla on mahdollisuus työskennellä kotona. Palkansaajista 5-10 % työskentelee etätyössä kotona, tosin suurin osa heistä tekee etätyötä vain satunnaisesti. Sen sijaan yrittäjille, freelancereille ja apurahatutkijoille kotitoimisto on hyvinkin tuttu työpaikka.

Haastattelimme Ajolähtö-hankkeessa yrittäjiä, joista moni tekee jatkuvasti työtä kotona. Jottei kotona kaatuisi seinät päälle, moni kotitoimiston työntekijä on kehitellyt itselleen siirtymävaiheita työ- ja kotielämän välille. Kotona työskentelevähän ei siirry fyysisesti paikasta toiseen työpäivän päätyttyä mutta esimerkiksi papereiden kerääminen pöydältä työpäivän jälkeen voi toimia siirtymävaiheena. Papereiden keräämisen ja työpisteen piilottamisen lisäksi haastatteluissa mainittiin rentoutumisharjoitukset, musiikin kuuntelu ja telkkarin katselu erilaisiksi siirtymävaiheiksi.

Monissa etätyöntekijän oppaissa korostetaan aikataulutusta ja työn jäsentelyä, jottei työaika valuisi oman vapaa-ajan kanssa päällekkäin. Työelämän ja kotielämän erottaminen toisistaan on siis tärkeää. Siitä huolimatta moni haastattelemamme yrittäjä kertoo vastailevansa sähköposteihin iltaisin tai selvittävänsä työhön liittyviä asioista telkkarin katsomisen ohella. Kotitoimistossa työskentelevälle kynnys työn tekemiseen vapaa-ajalla on kenties matalampi koska työ- ja kotimoodin ero on vaikeammin määriteltävissä. Bussimatka työpaikalta kotiin tai autolla kaupan kautta kotiin mielletään niin tavalliseksi arjen toiminnaksi, että harva osaa antaa sille juurikaan arvoa. Näissä siirtymissä kuitenkin siirrytään myös henkisesti työelämästä kotielämään. Vaikka tällaiset arjen siirtymät eivät varsinaisesti ole vapaa-ajaksi luokiteltavia, voivat ne kotona työskentelevän näkökulmasta vaikuttaa juuri siltä tärkeältä ”omalta ajalta”.

Arki ei mene sekaisin kotona työskentelystä mutta kaikesta päätellen kotitoimiston pyörittämiseen vaaditaan oman työn johtamisen, aikatauluttamisen ja itsekurin lisäksi aktiivista siirtymistä työmoodin ja kotimoodin välillä.