Kuvauskohteena arki

Profiilikuva
Blogit Ajolähtö
Kirjoittaja on helsinkiläinen freelance-valokuvaaja ja taiteen maisteri, joka työskentelee Nuorisotutkimusverkostossa Ajolähtö-hankkeessa.

Maailmassa otetaan enemmän valokuvia kuin koskaan. Usein ne käsittelevät samoja aiheita kuin ennenkin –  lomamatkoja, auringonlaskuja, lapsia ja eläimiä. On muodikasta kuvata myös itseään, omia kenkiään tai erikoisia ruoka-annoksia. Moni asia arkielämästä jää helposti kuvaamatta.

Työskentelen valokuvaajana Ajolähtö-tutkimuksessa. Kuvaan seurantadokumenttia ihmisistä, joita yhdistävät erilaiset pätkä-, osa-aika- tai silpputyöt. Tutkimukseen osallistuvat nuoret aikuiset kuvaavat arkeaan myös itse. Olen kirjoittanut heille esimerkkejä päivän aikana kuvattavista asioista, mutta ilmaisun vapaus säilyy heillä. Tärkeintä on löytää oma arki kuvien kautta – tehdä pieniä havaintoja aamuista, työmatkoista, työstä sekä vapaa-ajasta.

Haastan tutkimukseen osallistuvia kuvaamaan asioita, joihin he eivät välttämättä muuten kiinnittäisi huomiota.  Päivästä toiseen toistuvaa rutiinia ei koeta kuvaamisen arvoiseksi. Liian tuttua asiaa kaivataan vasta, kun kuvaaminen on jo myöhäistä.

Ajolähtö-hankkeeseen osallistuvat täyttävät ajankäyttöpäiväkirjaa viikon ajan. Siihen kirjataan puolen tunnin tarkkuudella, mitä mihinkin aikaan päivästä on tehnyt. Valokuvat voivat toimia tässä muistin tukena.

Osa haastateltavista on lähettänyt viikon aikana ottamansa kuvat minulle yhdessä paketissa. Toisten kanssa olen käynyt kuvakirjeenvaihtoa kännykän WhatsApp-sovelluksen välityksellä. Kuvaan siis samalla omaa elämääni käyden dialogia kuvien kautta. Kirjoitamme kuviin selostuksia kuvatuista tapahtumista.

Tutkimushankkeen ydinkysymys on, tuleeko yhdellä tai useammalla työllä toimeen. Entä riittääkö aikaa myös muuhun kuin työhön? Valokuvat eivät vastaa näihin kysymyksiin suoraan, mutta niistä voi päätellä monia asioita.

Alla on esimerkkejä kahden osallistujan lähettämistä kuvista. Pystytkö päättelemään, mitkä kuvat kuuluvat samalle henkilölle?

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10