Kun ilmastonmuutos sulattaa jäätiköitä, vaikutukset näkyvät päiväntasaajalla: tropiikin sadevyöhyke vaihtamassa paikkaa

Sadevyöhykkeen siirtyminen aiheuttaa alueesta riippuen joko pahenevaa kuivuutta tai lisääntyviä tulvia. Kumpikin näkyy ihmisten lautasilla.

ilmastonmuutos
Teksti
Mika Horelli

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Ilmastonmuutos on muuttamassa päiväntasaajaa kiertävän trooppisen sadevyöhykkeen paikkaa, kertoo tuore Kalifornian yliopisto UCI:n tuore tutkimus.

Seurauksena muun muassa Kaakkois-Afrikkaan, Madagaskarille ja Väli-Amerikkaan on tulevaisuudessa luvassa piteneviä kuivuuskausia. Vastaavasti esimerkiksi eteläinen Intia tulee kärsimään lisääntyvistä tulvista. Ihmisille ilmiö näkyy ennen kaikkea ruoan tuotannon vaikeutumisena.

Tutkimusta johtaneen tohtori Antonios Mamalakisin mukaan sadevyöhyke on siirtymässä noin kahdella kolmasosalla päiväntasaajan mitasta. Yllättävää oli havainto siitä, että sadevyöhyke siirtyy eri suuntiin eri puolilla maapalloa: itäisellä pallonpuoliskolla pohjoiseen ja läntisellä pallonpuoliskolla etelään.

Aasiassa siirtymän pohjoiseen aiheuttaa ennen kaikkea Himalajan jäätiköiden ja lumipeitteen kiihtyvä sulaminen, mikä puolestaan nostaa lämpötiloja Himalajan eteläpuolisilla alueilla ympäröiviä alueita nopeammin.

Läntisellä pallonpuoliskolla sadevyöhykettä siirtää etelään Golfvirran heikkeneminen ja muutokset Pohjois-Atlantin vedenkierrossa.

Grönlannin ja pohjoisen napa-alueen jäätiköiden sulaminen sekä lisääntyvät sateet sekoittavat meriveteen aiempaa enemmän makeaa vettä, mikä johtaa pintaveden tiheyden pienenemiseen. Vähemmän tiheä vesi ei vajoa entiseen tapaan, jolloin meriveden kierto häiriintyy.

Tutkijoiden mukaan lämmintä vettä Meksikonlahdelta Jäämerelle kuljettava Golfvirta on nyt hitaimmillaan 1 600 vuoteen.

 

Nature-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat mallinsivat yhteenä 27 skenaariota siitä, kuinka ilmaston lämpeneminen nykyisellä tahdilla vaikuttaa trooppiseen sadevyöhykkeeseen.

Tulokset täydentävät jo aiemmin todettua synkkää kuvaa. Jos ilmastonmuutosta ei saada selvästi hidastettua, vähintään satoja miljoonia ihmisiä odottaa pakkomutto alueilta, joilla ei ole enää elämisen edellytyksiä joko liiallisen tai liian vähäisen veden vuoksi.

Tutkimukseen osallistuneen professori Efi Foufola-Georgioun mukaan tutkijoiden nyt tekemiä havaintoja voidaan jatkossa hyödyntää muun muassa ennakoimalla tarkemmin alueellisten ilmasto-olosuhteiden muutoksia ja valmistautumalla tulossa oleviin paikallisiin olosuhdemuutoksiin ihmisten elinympäristöjen suunnittelussa.