Eläinlääkäreille halutaan lupa antaa tutkitusti tehotonta hoitoa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Eläinlääkintölakia ollaan uudistamassa tämän vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluva lakiuudistus on ollut lausuntokierroksella. Muutoksissa on paljon hyvää, ja käsittääkseni esimerkiksi eläinlääkärit ovat olleet tyytyväisiä. Muutokset sujuvoittavat tuotantoeläinten terveyden seuraamista ja hoitamista.

Yksi ehdotettu muutos kuitenkin pistää miettimään. Lakiin eläinten lääkinnästä halutaan nimittäin kirjata mukaan homeopatia hoitomuotona.

Homeopatia ei ole lääketiedettä, eivätkä homeopaattiset aineet ole lääkkeitä. Niiltä ei vaadita samanlaisia tutkimuksia kuin lääkkeiltä, ja mikä olennaisinta: tutkimusten mukaan ne ovat tehottomia. Olen kirjoittanut aiemminkin homeopatian tehottomuudesta ja pätemättömistä periaatteista sekä valmisteiden käytöstä eläimillä.

Homeopatia on lisätty lakiuudistuksen kohtaan, jossa määritellään, mitä valmisteita eläinlääkäri saa käyttää eläimen hoitoon, jos saatavissa ei ole täsmälleen haluttuun tarkoitukseen myyntiluvan saanutta lääkettä. Kohta kuuluu näin:

Jos eläimelle ei ole saatavissa tarvittavaan käyttöaiheeseen sellaista myyntiluvallista lääkevalmistetta, jonka lääkemuoto, lääkevahvuus ja lääkeaineet ovat tarkoitukseen sopivat, saa eläimen hoidosta vastaava eläinlääkäri omalla vastuullaan hoitaa eläintä:

a) toiselle eläinlajille tai toiseen käyttöaiheeseen samalle eläinlajille käytettäväksi hyväksytyllä eläinlääkkeellä.

b) jos kohdan a tarkoittamaa eläinlääkettä ei ole saatavissa, joko Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämällä erityisluvalla käytettäväksi hyväksytyllä eläinlääkkeellä tai ihmisille hyväksytyllä lääkkeellä.

c) jos kohdassa a ja b tarkoitettuja lääkevalmisteita ei ole saatavissa, eläinlääkärin reseptin mukaan apteekissa valmistetulla ex tempore -lääkkeellä.

d) homeopaattisilla valmisteilla.

Kohta d on siis uusi lisäys. Muuten sisältö on samanlainen kuin aiemmin laissa on jo ollut. Erityisen merkillepantavaa on se, että toisin kuin kohdissa b ja c, homeopatiaan saa turvautua, vaikka esimerkiksi kohdan a kuvaamaa lääkettä olisi saatavilla.

Eli: vaikka eläimen sairauteen olisi olemassa suurella todennäköisyydellä toimiva lääke, eläinlääkäri saa hoitaa vaivaa uskomushoitojen keinoilla.

Esimerkiksi tuttavani koiralla on harvinainen silmäsairaus, johon koirille tarkoitetut lääkkeet eivät auta, mutta siihen puree eräs ihmiselle tarkoitettu lääke, sellainen kuin kohdassa b kuvataan. Uuden lain myötä eläinlääkäri voisi hoitaa koiran näkökykyä uhkaavaa sairautta ravistetulla vedellä.

Ehkä jo seuraavassa lakiuudistuksessa eläinlääkäri-sanan jälkimmäinen puolisko vaihdetaan johonkin kuvaavampaan. Terapeutti-sana taipuu kaikenlaiseen, ehdotan siksi sitä.