Pörssitulokkaan miljoonariski

Helsingin pörssiin listautuvalla GF Moneylla on suuret saatavat lahjus-, verorikos- ja rahanpesuepäilyihin kytkeytyvältä Nuorisosäätiöltä.

GF Money
Teksti
Jarno Liski

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

GF Money tavoittelee sijoittajilta jopa 36 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakkeiden puolitoista viikkoa kestävä merkintäaika alkaa maanantaina 21. toukokuuta.

Yhtiö on toiminut kuutisen vuotta. Se on laajentanut viime vuosina muun muassa pikavippeihin ja kiinteistöliiketoimintaan.

Niin sanottuna varjopankkina aloittaneen yhtiön alkuperäisenä liikeideana on kuitenkin lainata rahaa yrityksille, joille pankit eivät myönnä lainaa. Yksi tällainen yhtiö on ollut yläsavolaisen Runnin kylpylän kiinteistöt aiemmin omistanut, Nuorisosäätiön entisten johtajien Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen yhtiö Greenport Oy.

Nuorisosäätiöön ja Salpausselän Rakentajat -yhtiöön liittyvä Helsingin poliisin rikostutkinta liittyy osaltaan myös tähän GF Moneyn Greenport Oy:lle antamaan lainaan. Viranomaiset epäilevät, että tätä GF Moneyn Haaron ja Nousiaisen yhtiölle antamaa 750 000 euron lainaa olisi maksettu Nuorisosäätiöltä peräisin olevilla rahoilla.

Poliisitutkinnassa selvinneiden tietojen mukaan Nuorisosäätiö on maksanut merkittäviä summia Salpausselän Rakentajille, joka puolestaan on siirtänyt varoja konsulttimaksuina Viroon. Virosta rahaa on tullut veroparatiisiyhtiöiden kautta Perttu Nousiaiselle, joka on käyttänyt varoja juuri varjopankki GF Moneyn Greenportille myöntämän lainan lyhentämiseen.

Haaron ja Nousiaisen yksityisten liiketoimien ohella GF Money on rahoittanut myös Nuorisosäätiön toimintaa useilla miljoonilla euroilla. Samaan aikaan GF Money on tehnyt tonttikauppaa Nuorisosäätiön kohteissa. Esimerkiksi Ylen MOT kertoi syksyllä 2016, miten GF Money onnistui myymään Espoon Suurpellosta ostamansa tontit miljoonien voitolla.

Kaupoissa auttoi se, että Nuorisosäätiö Haaron ja Nousiaisen johdolla sitoutui vuokraamaan tontit, jotka GF Money myi kiinteistörahastoille. Tonttien kovat ostohinnat eivät rahastoja haitanneet, kun julkisella rahalla kasvatettu Nuorisosäätiö vastaavasti sitoutui maksamaan vielä kovempia vuokria vuosikymmenien ajan.

En voi sanoa muuta kuin mitä antiesitteessä on kerrottu.

GF Money on siis sidoksissa Nuorisosäätiön sotkuihin ainakin kolmella tavalla.

Se on yhtäältä lainoittanut Nuorisosäätiön entisten johtajien yritystä sekä toisaalta Nuorisosäätiötä itseään. Kolmanneksi GF Money on tehnyt kiinteistöbisnestä Nuorisosäätiön kanssa ostamalla säätiöltä asuntoja ja tekemällä tonttikauppoja Nuorisosäätiön rakennuskohteissa.

Täsmällistä kuvaa GF Moneyn liiketoimista Nuorisosäätiön kanssa on mahdotonta saada julkisista lähteistä.

Yhtiön toimitusjohtaja ja suurin omistaja Kari Keskitalo kertoo, että poliisi ei ole kuulustellut häntä tai muita GF Moneyn vastuuhenkilöitä Nuorisosäätiö-tutkintaan liittyen.

Keskitalo ei suostu kommentoimaan GF Moneyn ja Nuorisosäätiön liiketoimia.

”En voi sanoa muuta kuin mitä antiesitteessä on kerrottu”, sanoo Keskitalo.

Vaikka rahoitusvaikeuksista kärsineet ja poliisitutkinnassa olevat Nuorisosäätiö ja Salpausselän Rakentajat ovat GF Moneyn merkittävimpiä liikekumppaneita, ei antiesitteessä mainita kumpaakaan.

Esitteessä tosin kerrotaan, että yksi GF Moneyn riskeistä on keskittymisriski – sen 16,5 miljoonan euron yrityslainasaamisista 14,3 miljoonaa euroa on viideltä suurimmalta asiakkaalta.

Osakeantiesitteessä todetaan myös, että GF Moneyllä on lainasaamisia tahoilta, jotka ovat osapuolina myös yhtiön kiinteistöliiketoiminnasssa. Esite paljastaa, että tähän nimeämättä jätettyyn ”suurimpaan asiakkaaseen” liittyvät ”suorat ja välilliset vakuudelliset saatavat” ovat kaikkiaan 15,8 miljoonaa euroa. Summa vastaa sadantuhannen euron tarkkuudella sitä, minkä GF Money -konserniin kuuluvat yhtiöt sekä GF Moneyn rahoitusjohtajan puoliksi omistama yhtiö kertoivat saatavikseen Nuorisosäätiöltä tämän vuoden maaliskuussa.

Kaksi Suomen Kuvalehden haastattelemaa kiinteistöalan lähdettä katsoo, että GF Moneyn mainitsema ”suurin asiakas” on nimenomaan Nuorisosäätiö. Henkilöt eivät suostuneet esiintymään nimillään, koska katsoivat sen haittaavan omaa liiketoimintaansa.

 

GF Moneyn mukaan sillä on siis vakuudet 15,8 miljoonan saamisilleen Nuorisosäätiöltä. Näistä vakuuksista ei antiesitteessä kerrota tarkemmin.

Ainoat Suomen Kuvalehden julkisista lähteistä löytämät mahdolliset vakuudet ovat GF Moneylla olevat yhteensä 10 miljoonan euron kiinnitykset Nuorisosäätiön asuntokohteisiin, joista osa on edelleen valtion Ara-rajoitusten alaisia.

Tällaisten vakuuksien arvo on tyypillisesti huomattavasti rajoituksista vapaita kohteita huonompi. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on katsonut Nuorisosäätiön Ara-kohteita vastaan ottamien lainojen olevan lainvastaisia.

”Mikäli kyseinen asiakas ei kykenisi suoriutumaan laina- ja kauppahinnan maksuvelvoitteistaan Yhtiötä kohtaan tai edellä kuvattu keskittymisriski muutoin realisoituisi, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen”, GF Moneyn antiesitteessä sanotaan.

Yhtiön kiinteistösijoitustoiminnan riskiksi kerrotaan se, että sijoituskohteista ”suuri osa” on hankittu yhdeltä rakennuttajalta.

Tämä rakennuttaja on Nuorisosäätiöön liittyvien rikostutkintojen ytimessä oleva Salpausselän Rakentajat ja siihen liittyvä SSR-konserni.

GF Money on viime ja toissa vuonna ostanut yhteensä 20 miljoonan arvosta kaksi kerrostalokohdetta Lahdesta ja yhden Lappeenrannasta – yhteensä 136 asuntoa.

Ainakin yksi näistä sijoituskohteista on Lappeenrantaan paraatipaikalle alun perin Nuorisosäätiölle rakennettu kerrostalo, jota Nuorisosäätiö ei kyennytkään lunastamaan SSR Kaakkois-Suomelta. Talo seisoi pitkään tyhjillään sen jälkeen, kun GF Money oli ostanut siitä ensin puolet ja myöhemmin koko talon. Tänä keväänä osa asunnoista on antiesitteen mukaan viimein saatu myytyä.

Laki edellyttää kattavaa raportointia riskeistä.

Rahoitusmarkkinoita valvova Finanssivalvonta ei ota kantaa yksittäisen yhtiön esitteen sisältöön.

Antiesitteet tarkastetaan Finanssivalvonnassa etukäteen sen varmistamiseksi, että ne täyttävät lainsäädännön vähimmäisehdot. Mitään yksityiskohtaisia tarkastuksia yhtiön tilaan ei kuitenkaan erikseen listautumisen vuoksi tehdä.

Finanssivalvonnan markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka sanoo, ettei Finanssivalvonta voi ottaa kantaa siihen, miten kattavasti yksittäinen yhtiö on osakkeeseensa liittyvistä riskeistä kertonut. Laki kuitenkin edellyttää kattavaa raportointia.

”Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että riskeistä pitää kertoa esitteessä hyvin laajasti. Jos on esimerkiksi jokin sellainen tilanne tai riski, jolla voi olla vaikutusta liikkeeseenlaskijan maineeseen, niin sellaista tulee lähtökohtaisesti kertoa”, Lassila-Lonka sanoo.

 

Yhtiön kiertelevä ja kaarteleva tapa kertoa Nuorisosäätiö-sotkuun liittyvistä talous- ja maineriskeistä poikkeaa jyrkästi siitä, miten GF Money avaa sijoittajille toista suurta sotkuaan.

Antiesitteessä kerrotaan pienellä präntillä – mutta pitkään ja avoimesti – verottajan ja Finanssivalvonnan kanssa syntyneistä ongelmista. Ne liittyvät Korkeatuottoinen.fi -nimellä yleisölle markkinoituihin sijoituksiin.

Sijoituksissa on ollut kyse ”etuoikeutetuista osakkeista” Lainasto Oy -nimellä aiemmin tunnettuun pikavippiyhtiö GF Money Consumer Finance -yhtiöön.

Viidensadan euron hintaisille osakkeille on luvattu jopa kahdeksan prosentin vuosituoton antava kiinteä osinko. Näitä osakkeita on myyty yli 28 miljoonalla eurolla yli 1300 sijoittajalle.

Käytännössä sijoittajalle on siis luvattu sijoitustaan vastaan kiinteä vuosikorko joukkovelkakirjalainan tapaan. Virallisesti kyse on ollut pörssiin listaamattoman yhtiön osingosta, jolloin tuoton verotus on ollut huomattavasti kevyempää kuin velkakirjalainan korkotuoton.

Antiesitteen mukaan yhtiössä on tehty verotarkastus. Verottaja on linjannut, että tosiasiassa sijoituksessa on ollut kyse lainasta ja sijoituksille maksettu tuotto on korkoa, eikä osinkoa.

Yhtiö kertoo myös, että mikäli verottajan päätös ei muutu, voidaan yhtiölle määrätä veronkorotus ja laiminlyöntimaksu. Sijoittajien mahdolliset mätkyt taas voivat johtaa vahingonkorvausvaatimuksiin.

Yksi antiesitteessä mainituista riskeistä onkin se, että yhtiö saattaa epäonnistua ”lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamisessa”. Epäonnistumisella lain noudattamisessa voikin GF Moneyn mukaan olla ”haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, maineeseen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen”.

Verottajan aiheuttamien murheiden lisäksi Finanssivalvonta on alkuvuodesta julkaissut luonnoksen uudesta luottolaitoslain tulkinnasta, joka voi antiesitteen mukaan johtaa siihen, että GF Money Consumer Financen on lunastettava kaikki osakkeet – tai että yhtiön on haettava luottolaitoksen toimilupaa.

Osakkeiden lunastusarvo on yli 20 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että mikäli kaikki tai useimmat kiinteätuottoisia osakkeita merkinneet sijoittajat vaatisivat niiden lunastamista, eivät yhtiön käyttöpääomat riitä tulevan vuoden tarpeisiin.

 

GF Moneyn nykyiset omistajat ovat Keskitalon lisäksi Kempin suvun sijoitusyhtiö Kempinvest, jonka edustajana Antti Kemppi on myös GF Moneyn hallituksen puheenjohtaja. Keskitalon tavoin myös Kemppi kieltäytyi kommentoimasta yhtiön asioita Suomen Kuvalehdelle.

Yhtiön suurosakkaita on myös Laineen sijoittajasukuun kuuluvan Mika Laineen yhtiö.

Pienosakkaina yhtiössä on muun muassa sen johtajia, kuten Loimaan kassana tunnetun Yleisen työttömyyskassan hallituksen puheenjohtajanakin toimiva GF Moneyn kehitysjohtaja Tuomas Helle. Pienimpiin omistajiin lukeutuva Helle omistaa yhtiöstä 0,5 prosenttia eli 90 000 osaketta.

 

Juttu julkaistu klo 15.32. Juttua korjattu klo 16.37 tiedolla siitä, että osa asuntokohteista on vapaita Ara-rajoituksista.