Vaalirahaa hoivayhtiöltä

SK kysyi hoiva- ja terveysjäteiltä, tukevatko ne aluevaalien ehdokkaita. Attendo kertoi antaneensa 1 499 euron tukia, joita ehdokkaiden ei tarvitse julkistaa.

aluevaalit
Teksti
Jukka Heinonen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Sosiaalipalveluyritys Attendo on antanut vaalitukea neljälle aluevaaliehdokkaalle.

Asia kävi ilmi, kun Suomen Kuvalehti kysyi viideltä suurelta hoiva- ja terveysyritykseltä, ovatko ne rahoittaneet aluevaalien ehdokkaiden kampanjoita. Terveystalo, Mehiläinen, Esperi ja Pihlajalinna vastasivat kielteisesti.

Attendo puolestaan kertoi sähköpostitse, että yritys on tukenut ”sosiaalipalveluita ymmärtäviä, asiantuntevia ehdokkaita 1 499 eurolla kutakin”. Laki velvoittaa ehdokkaita ilmoittamaan vähintään 1 500 euroa antaneiden tukijoiden nimet.

Yksikään Attendon tukema ehdokas ei ole toistaiseksi tehnyt vapaaehtoista ennakkoilmoitusta saamastaan rahoituksesta.

Yksi tukea saaneista on Kanta-Hämeen aluevaltuustoon pyrkivä Kristiina Ruuskanen (kesk).

Mihin tuen määrä perustuu?

”Jos se olisi 1 500 euroa, tuenantajan nimi tulisi näkyviin vaalirahoitusilmoituksessa. Nyt sitä ei ole välttämätöntä kertoa. Käsittääkseni ihan tähän se [tuen suuruus] perustuu”, Ruuskanen sanoo.

”Itse kyllä pitäisin hyvänä, että ilmoitusvelvollisuuden rajaa laskettaisiin.”

Ruuskanen työskentelee julkisella sektorilla lastensuojelun Monni-kehityshankkeessa. Hän on ollut myös laatimassa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitystä lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamisesta.

Uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa. Valtuutetut päättävät siitä, miten oman hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään ensi vuoden alusta lukien. Heidän käsissään on yhteensä noin 20 miljardia euroa vuosittain.

Sunnuntaina 23. tammikuuta pidettävät aluevaalit kiinnostavat hoiva- ja terveysyrityksiä, sillä aluevaltuutetut päättävät, kuinka iso osa palveluista ostetaan yksityisiltä tuottajilta ja minkälaisin ehdoin.

Kaikki sote-palveluiden tuottajat eivät saa tukea aluevaaliehdokkaita. Se on vaalirahoituslaissa kielletty esimerkiksi kunnilta, kuntayhtymiltä ja niiden omistamilta yhtiöiltä. Myöskään uudet hyvinvointialueet tai niiden yhtiöt eivät saa tukea poliitikkoja vaaleissa.

Attendolta tukea saaneiden määrä on pieni verrattuna ehdokkaiden kokonaismäärään, yli 10 000:een. Tuensaajat kertovat olleensa itse yhteydessä Attendoon vaalirahan saamiseksi.

 

Attendon mukaan 1 499 euroa ovat saaneet Ruuskasen lisäksi kokoomuslaiset Niko Aaltonen ja Pia Kauma, jotka ovat ehdolla Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Aaltonen työskentelee Turun kaupunkisuunnittelun palvelupäällikkönä.

Kansanedustaja Kauma, jos sinut valitaan aluevaltuustoon, vaikuttaako Attendon tuki riippumattomuuteesi päätöksentekijänä?

”Ei mitenkään. Kokoomus ylipäätään kannattaa sosiaali- ja terveyspalveluissa monituottajamallia, jossa tarvitaan myös yrityksiä. Tämä ei muuta ajattelutapaani.”

Yritykset ovat tukeneet eduskunta- ja kuntavaalikampanjoitasi useilla tuhansilla euroilla, mutta vaalirahoitusilmoituksissasi ei näy yritysten nimiä. Ilmoitusten mukaan jokainen yksittäinen tuki on jäänyt alle 1 500 euron. Onko Attendo rahoittanut aiempia kampanjoitasi?

”Otan kantaa vain tähän vaalikampanjaan. Jokainen vaalirahoitusilmoitus tehdään vaalikohtaisesti ja se [julkistaminen] vaatii sen [toisen] osapuolen suostumuksen”

Miten menettelet, jos aluevaltuutettuna ratkaistavaksesi tulee Attendoa koskeva päätös, vaikkapa kilpailutuksen ratkaisu?

”Jos näen, että päätöksenteon kohteena on jokin sellainen taho, jolta olen saanut rahoitusta, jäävään itseni.”

Myös Niko Aaltonen lupaa olla tarkkana, jos hän kohtaa tilanteen, jossa pitäisi tehdä rahoittajaa koskeva päätös.

”Silloin pitää kysyä juristien neuvoa ja arvioida mahdollinen jääviys tapauskohtaisesti.”

 

Attendo on tukenut myös Kanta-Hämeen aluevaltuustoon pyrkivää Aino Närkkiä (kok).

Yhtiö osti kokoomuksen Sinituuli-vaalilehdestä 1 800 eurolla ilmoituksen, joka mainosti Attendo-koteja. Tästä summasta lehti siirsi Närkin tukiyhdistykselle myyntipalkkiona 1 170 euroa.

Närkki on sitä mieltä, että Attendolta saatu tuki ei estä häntä päättämästä yhtiötä koskevista ratkaisuista, jos hänestä tulee aluevaltuutettu.

”Minulle ei koidu etua siitä, mitkä yritykset valitaan tuottamaan palveluja, jos en esimerkiksi omista yhtiöitä tai ole niissä töissä. Kuntalaki määrittelee sen, milloin luottamushenkilö on esteellinen ja milloin ei.”

Närkki työskentelee johtavana elinkeinoasiantuntijana Hyvinvointiala Hali ry:ssä, joka edustaa sote-palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. Hän kertoo saaneensa pieniä kampanjatukia yhteensä kolmelta tai neljältä alan toimijalta, mutta ei kerro niiden nimiä.

Attendo ilmoittaa osallistuneensa myös vihreiden valtakunnalliseen, 900 euroa maksaneeseen Äänelläsi on parantava vaikutus -vaaliseminaariin sekä tukeneensa Pohjoisen Keski-Suomen Vihreiden paikallisen vaalipaneelin järjestelyitä 300 eurolla.

Attendolla on Suomessa noin 400 hoiva- ja palvelukotia. Konserni teki Suomessa 597 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2020.

 

Muokattu 18.1. kello 12:13: Korjattu Attendon määrittely terveyspalveluyrityksestä sosiaalipalveluyritykseksi.