Uutisviikko

suoraan sanoen

”Kriittisyys on lisääntynyt”

Puheenjohtaja Antti Palolan mielestä viime päivien työmarkkinatapahtumat vaikeuttavat uuden palkansaajajärjestön perustamista.

Viisi SAK:laista liittoa on hylännyt yhteiskuntasopimuksesta saavutetun neuvottelutuloksen. Ovatko ne unohtaneet palkansaajien keskinäisen solidaarisuuden, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sd)?

”Tapanani ei ole kommentoida toisten järjestöjen päätöksiä. Kaikilla on varmaan perustellut syyt hyväksyä tai hylätä sopimuksia.”

Onko kieltäytymisten taustalla poliittista ohjausta, pyrkivätkö jotkut Sdp:n ja vasemmistoliiton poliitikot horjuttamaan perusporvarihallitusta ay-liikkeen kautta?

”Vaikea sanoa, varon ottamasta kantaa. Ainakin STTK on moniarvoinen keskusjärjestö eikä ulkoparlamentaarinen oppositiovoima. Tulemme toimeen kaikkien hallitusten kanssa, vaikka emme olisi kaikesta samaa mieltä.”

Miksi STTK:n liitot lähtevät sopimuksen mukaisiin alakohtaisiin neuvotteluihin, vaikka esimerkiksi julkisen sektorin 30 prosentin lomarahaleikkaukset kohdistuvat useiden liittojenne jäseniin?

”STTK:n hallitus päätti asian yksimielisesti. Asetimme kuitenkin kolme ehtoa: Kaikkien osapuolten tulee hyväksyä neuvottelutulos, maan hallituksen tulee vetää valmistelemansa pakkolakipaketti pois ja hallituksen tulee pidättäytyä edistämästä paikallista sopimista erillisellä lainsäädännöllä. En ole saanut yhdestäkään jäsenliitostamme ilmoitusta, etteivät ne lähtisi toimialakohtaisiin soveltamisneuvotteluihin.”

”Sopimus ei ole hyvä, maksajiksi joutuvat pieni- ja keskituloiset julkisella sektorilla työskentelevät naiset. Se on silti parempi kuin pakkolait. Arvioni mukaan työpaikkojen lisäämistä edistettäisiin parhaiten hyväksymällä tämä sopimus.”

Toteutuuko yhteiskuntasopimus? Työnantajien EK:n mielestä sen kattavuus on jäämässä liian alhaiseksi.

”Arvioni mukaan ainakin alakohtaiset neuvottelut käydään. EK:n on turhanaikaista arvioida vielä kattavuutta, sen aika on vasta kesäkuussa.”

Mihin tarvitaan kolmikantaista sopimusmenettelyä, jos se ei tuota tämän parempia tuloksia?

”Ehkä kolmikanta nyt vähän tökkii, mutta en olisi valmis sitä kuoppaamaan. Jatkossakin tehdään työmarkkinasopimuksia kolmikantaisesti. Myös työelämää ja sosiaalilainsäädäntöä valmisteltaneen tulevaisuudessakin kolmikannassa.”

Mitä viime päivien tapahtumat vaikuttavat uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamisaikeisiin? Eikö ole vaara, että STTK:n naisvaltaiset liitot joutuvat alistumaan sielläkin SAK:laisen AKT:n ja tulevan teollisuuden suurliiton saneluun?

”Eivät viime päivien tapahtumat ole ainakaan poistaneet mutkia tästä hankkeesta. On ilmiselvää, että STTK:n liitoissa käydään asiasta perusteellista tarkastelua. Korviini on kantautunut, että sitä koskeva kriittinen keskustelu on lisääntynyt STTK:n liitoissa.”

”Liitot tekevät päätöksensä myöhemmin keväällä. Hanke on kuitenkin edennyt suunnitelman mukaisesti.” J

MAtti Simula

Talous