Uutisviikko

◼	Pitempi ansaitsee enemmän, väittää tutkimus.
Pitempi ansaitsee enemmän, väittää tutkimus.

Tiede

Lyhyt mies tienaa vähän

Naisilla kuusi kiloa ylipainoa alentaa vuosituloja 2 000 euroa.

On tiedetty jo pitkään, että miesten pituudella ja naisten painoindeksillä on yhteys menestymiseen koulutuksessa ja työelämässä. Exeterin yliopiston uusi geenitutkimus antaa lisätukea käsitykselle, että kyse on todellisesta syy-yhteydestä.

Huono-osaisten perheiden lapset jäävät usein hyväosaisia lyhyemmiksi. Heille kertyy myös ylipainoa useammin kuin hyväosaisten perheiden lapsille. Syynä voi olla huonompi koulutus ja ravinto lapsuudessa ja nuoruudessa.

Samat puutteet voivat vaikuttaa myös mahdollisuuksiin menestyä koulutuksessa ja työelämässä.

Tässä tapauksessa miesten lyhyys ja naisten ylipaino eivät ole huonon palkkatason syy, vaan ne kaikki ovat seurauksia lapsuuden huonosta kasvuympäristöstä.

Uusi tutkimus kuitenkin osoitti, että vain geneettisistä syistä johtuva vaihtelu miesten pituudessa ja naisten painoindeksissä oli yhteydessä tulotasoon. Tutkijoilla oli tiedot 120 000 40–70-vuotiaan britin perimästä sekä pituudesta, painosta ja sosioekonomisesta statuksesta. Tutkijat ottivat huomioon 400 pituuteen ja 70 painoon liittyvää geenivarianttia.

Jos mies oli pelkästään geneettisistä syistä 7,5 senttiä lyhyempi, hän ansaitsi 2 000 euroa vähemmän kuin pitempi verrokkinsa. Jos nainen oli pelkästään geneettisistä syistä 6,3 kilogrammaa painavampi, hän ansaitsi 2 000 euroa vähemmän kuin samanpituinen mutta 6,3 kiloa kevyempi nainen.

Professori Tim Fraylingin mukaan syy-yhteyden voi selittää esimerkiksi lyhyiden ja ylipainoisten ihmisten muita matalampi itsetunto tai työnantajien syrjintä. Aineisto ei kuitenkaan anna vastausta tähän kysymykseen. J

Marko Hamilo

◼	Opiskelija opiskelee.
Opiskelija opiskelee.

Kotimaa

Sekava opintotuki

Lakiin on tehty 61 muutosta vuoden 1994 jälkeen.

Toistuva korjailu on tehnyt opintotukijärjestelmästä sekavan. Opintotukilakiin on tehty vuoden 1994 jälkeen 61 muutosta. Esimerkiksi viiden viime vuoden aikana opintotuki on ehditty sekä sitoa elinkustannusindeksiin että irrottaa siitä.

Uudistuksilla opiskelijat on haluttu nopeammin työelämään. Tässä ei ole onnistuttu. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusaika on pysynyt reilussa kuudessa vuodessa.

Tukiehtoja kiristämällä tuloksia on turha odottaa, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti. Todennäköistä on, että opintotuen käyttöaste laskee ja opiskelijat turvautuvat muihin tulonlähteisiin.

Koska osa uudistuksista on kohdistunut kaikkiin ja osa vain uusiin opiskelijoihin, korkeakouluopiskelijoita on nyt ainakin kolmen erilaisen tukiehdon piirissä.

Opintotukea nostaa noin puolet korkeakouluopiskelijoista. Suurimmillaan se on laina mukaan lukien hieman yli 900 euroa kuukaudessa. J

Tuomas Pulsa