Sisua tutkitaan juuri nyt - Yhdysvalloissa

Emilia Lahti
Teksti
Susan Heikkinen

Sisun käsitettä ei ole juuri tutkittu tieteellisesti, mutta ainakin yksi akateeminen tutkimus on parhaillaan käynnissä.

YTM, soveltavan psykologian maisteriopiskelija Emilia Lahti tekee sisusta lopputyötään Pennsylvanian yliopistoon Yhdysvalloissa. Kuka tahansa voi osallistua kyselytutkimukseen 12. toukokuuta 2013 asti täällä (suomeksi tai englanniksi).

”Sisun käsite on minulle tuttu jo lapsuudesta”, suomalainen Lahti kertoo, ”mutta huomasin aikuisiällä, että sen syvin olemus tuntui pakenevan monilta ihmisiltä, joiden kanssa siitä keskustelin. Sisun määritelmät tuntuvat aina vähän riippuvan kontekstista ja kertojasta.”

Lahti itse näkee sisun asenteena ja toimintamallina. Se on ”usko ja tietoisuus siitä, että tästä selvitään ja tämän voi tehdä” ja toisaalta ”kykyä nähdä ´tässä ja nyt´ -hetken yli siihen, mitä saattaa olla”. Hän on erityisen kiinnostunut pohtimaan, miten sisua voisi tietoisesti kehittää.

”Vuosikymmeniä puhetta yksilön pystyvyydestä ja lahjakkuudesta leimasi ajatus, että yksilö on älykkyysosamääränsä tuote. Jos se ei ole korkea, ei voi päästä tiettyihin päämääriin. Kohtalo on siten tavallaan sinetöity syntymähetkellä”, Lahti taustoittaa.

”Tutustuin nykyisessä koulutusohjelmassani pitkäjänteisyyden käsitteeseen (englanniksi grit). Kyseistä käsitettä on tutkinut tohtori Angela Duckworth. Hänen tutkimuksensa ovat antaneet vahvaa tukea ajatukselle, että menestys ja saavuttaminen eivät ole niinkään riippuvaisia yksilön älykkyydestä kuin yksilön kyvystä tehdä pitkäjännitteisesti työtä jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Kovalla työllä pääsee pitkälle ja kyky pitkäjänteisyyteen ennustaa yksilön menestymistä paremmin kuin ÄO.”

Lahden mielestä kysymys älyn ja pitkäjänteisyyden merkityksestä on tärkeä.

”Vastauksemme vaikuttaa keskeisellä tavalla esimerkiksi siihen, miten opetamme lapsia, ja miten suhtaudumme yksilöihin, jotka eivät osoita kykyjä jollain perinteisesti tärkeänä pidetyllä saralla.”

Emilia Lahden mukaan sana sisu tunnetaan Yhdysvalloissa joissain piireissä hyvinkin.

700 000 amerikkalaisella on suomalaistausta, ja ainakin osalle heistä sisun vaaliminen on tärkeää.

Myös juoksupiireissä käsite tunnetaan. Hiljattain The Running Times -lehti julkaisi kolmen aukeaman jutun otsikolla Finding Sisu: Lessons from Lasse Viren on a Quest to Finland (Sisun jäljillä: Lasse Virenin oppeja löytöretkellä Suomeen).

”Sisusta saa olla ylpeä ja sen ei saa antaa hävitä. Tästä pidetään huolta puhumalla ja kirjoittamalla pienistä ja suurista onnistumisista. Syy siihen, miksi sisu-asenne tuntuu kenties olevan kateissa tai horroksessa saattaa olla niin yksinkertainen, että sitä ei pidetä esillä tarpeeksi aktiivisesti”, Lahti sanoo.

Lahden pääaine on positiivinen psykologia, nuori psykologian suuntaus, jonka tavoite on edistää yksilön ja yhteisöjen kukoistusta. Edellisen pro gradunsa hän teki Tampereen yliopistoon Suomen maabrändäyksestä.

”Oli surku, että maabrändiraportti sivuutti sisun parilla maininnalla. Näen todellista potentiaalia Suomen brändäämiseen tämän tahtotilan ja tekemisen asenteen kautta. Se on arvo, jota voi viedä maailmalle suunnannäyttäjänä. Ajattele, jos me olisimme se maa, jonne tullaan oppimaan sisun kaltaista rutiinibriljanssia!”

Juttua on korjattu 7.1.2015: täsmennetty Emilia Lahden opintojen alaa.