Lääkäriliitolta julkinen häpeärangaistus professorille – ”Surullista, että oma liitto on näin korruptoitunut”

Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen on pitkään arvostellut kollegojensa tiiviitä yhteyksiä lääketeollisuuteen.

Duodecim
Teksti
Tuula Malin

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Lääkäriliiton hallitus on päättänyt antaa julkisen varoituksen Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professorille Teppo Järviselle. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan varoituksen syynä on Järvisen epäkollegiaalinen käytös.

Lääkäriliiton hallitus katsoo, että Järvinen on leimannut Käypä hoito -suosituksia laativia lääkärikollegoitaan julkisuudessa toistuvasti epäeettisellä tavalla rikollisiksi väittäessään heidän lääketeollisuusyhteistyönsä rinnastuvan vaalirahoituksen kaltaiseen korruptioon.

Lääkäriliiton hallitus päätti varoituksen antamisesta kokouksessaan Berliinissä perjantaina 15. syyskuuta.

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju antoi sanktion tiedoksi professori Teppo Järviselle maanantaina 18. syyskuuta. Lääkäreiden edunvalvontajärjestön jäsenelleen antama häpeärangaistus eli julkinen varoitus on määrä julkistaa virallisesti Lääkärilehdessä perjantaina 29. syyskuuta. 

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju ei halunnut kommentoida varoituksen taustoja Suomen Kuvalehdelle vedoten siihen, että varoitus ei ole vielä julkinen.

Järviselle annettavaa varoitusta edelsi mittava julkinen kädenvääntö lääketieteen asiantuntijoiden välillä viime kevään ja kesän aikana. 

Erityisen raskaasti Järvisen toimintaan oli suivaantunut Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä. Isometsä moitti professorikollegansa sidonnaisuuksien vastaista toimintaa kovin sanoin muun muassa Lääkäriseura Duodecimin lehdessä.

Isometsän edustaman Suomen psykiatriyhdistyksen mukaan Järvinen on julkisissa esiintymisissään rinnastanut yksittäisten psykiatrien toiminnan rikoksiin kuten lahjusten vastaanottamiseen.

Professori Isometsä on itse depression Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja. Hän on tehnyt vuosia yhteistyötä masennuslääketeollisuuden kanssa.

”Kyse on eettisestä, ei juridisesta ongelmasta.”

Teppo Järvinen itse sanoo olevansa pöyristynyt liiton toiminnasta.

”En menetä yöuniani varoituksen takia, mutta harkitsen vakavasti jatkotoimia omalta osaltani”, sanoo Järvinen. Hän kertoo pohtivansa liitosta eroamista sen jälkeen, kun varoitus on saatettu virallisesti julki.

Professorin mukaan varoitus osoittaa, että liitto on sekin epäterveellä tavalla sidoksissa lääketeollisuuteen.

”On surullista havaita, että oma ammattijärjestö on näin korruptoitunut.”

 Teppo Järvisen mukaan lääkärikollegoiden kokemus rikolliseksi leimaamisesta on kaukaa haettua.

”Näkemykseni mukaan lääketeollisuuden kanssa läheisessä yhteistyössä toimivien hoitosuositusasiantuntijoiden toiminta on epäeettistä, ei rikollista. Kyse on eettisestä, ei juridisesta ongelmasta”.

Järvinen on palkittu polvikirurgian ja osteoporoosin asiantuntija.

Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen on ollut pitkään riippumattomuuden ja kustannusvaikuttavan lääketieteellisen hoidon puolestapuhuja. 

Järvinen on herättänyt jo vuosien ajan keskustelua sairauksien ylidiagnostiikasta, tarpeettomista hoidoista ja taloudellisten sidonnaisuuksien haitallisista vaikutuksista hoitosuosituksiin.

Järvinen on myös palkittu polvikirurgian ja osteoporoosin asiantuntija. Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu arvostetuissa lääketieteellisissä julkaisusarjoissa.

Järvinen on muun muassa kirurgisen tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio IDEAL Collaborationin jäsen.

Hänet nimettiin viime kesänä ensimmäisenä suomalaisena riippumattomien lääketieteen asiantuntijoiden kansainväliselle LIIE-listalle.  

List of Industry-Independent Experts –listalle valitut henkilöt ovat alansa tunnustettuja asiantuntijoita eikä heillä saa olla minkäänlaisia taloudellisia sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen.

LIIE-listalla on lääketieteen tutkijoiden lisäksi lääketieteellisten julkaisusarjojen tieteellisiä päätoimittajia sekä tutkivia journalisteja.

Listalle valitut lääketieteen asiantuntijat edustavat maailman huippuyliopistoja. Joukossa on tutkijoita muun muassa Harvardin ja Stanfordin yliopistojen lääketieteellisistä tiedekunnista.

Vuodesta 2007 ylläpidetyn LIIE-listan ideana on auttaa toimittajia, viranomaisia ja poliitikkoja saamaan puolueetonta tietoa lääketieteestä.

Listaa käyttävät uutisointinsa tukena ainakin New York Times, Newsweek, Business Week ja Forbes.  Riippumattomien asiantuntijoiden verkosto tekee yhteistyötä myös Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomaisen FDA:n kanssa.

”On kunnia-asia päästä tällaiseen seuraan. Lista on tärkeä, koska esimerkiksi vaikutusvaltaiset toimittajat unohtavat usein lääketiedettä koskevassa uutisoinnissa, että eturistiriidat saattavat vinouttaa asiantuntijahaastateltavien käsityksiä”, sanoo professori Teppo Järvinen.

 Järvisen mukaan  lääketiedettä koskevat jutut mediassa ovat usein ongelmallisia, koska lääketeollisuus pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ihmisten käsityksiin terveydestä. Toimittajat eivät hänen mielestään yleisesti osaa tai ennätä etsiä artikkeleihinsa puolueettomia lähteitä.

”Riippumattomista kansainvälisistä asiantuntijoista kootun luettelon tarkoituksena on juurikin auttaa toimittajia ja päättäjiä erottamaan kaupallinen markkinointiviestintä tieteestä ja parantaa sitä kautta terveysjournalismin tasoa.”

 

Juttu julkaistu 19. syyskuuta, juttua muokattu 20. syyskuuta klo 13.30: ilmaus ”tutkimusyhteistyötä masennuslääketeollisuuden kanssa” korjattu ilmaukseksi ”yhteistyötä masennuslääketeollisuuden kanssa”.