Joukkorahoitus laajenee – Voimalat ovat uusi yllättävä kohde

Ensin sähköautoilu, sitten aurinkovoimalat. Mallia haetaan Tanskasta, tuulivoiman luvatusta maasta.

aurinkoenergia
Teksti
Elina Venesmäki

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomessa on jälleen uusi joukkorahoituskohde: uusiutuva energia.

Joukkorahoitus on suosittua, mutta tähän mennessä se on ollut ennen kaikkea hyväntekeväisyyttä: rahaa taiteilijoille kiinnostavan taideteoksen tekemiseen. Vastineeksi rahoittajille on luvattu taideteos, kutsu avajaisiin tai vastaavaa.

Mutta uusiutuva energia?

Riittääkö ihmisten hyväntahtoisuus rahoittamaan aurinkovoimaloita, jotka saattavat sijaita kaukana kotoa?

Rahoitusta keräävän Joukon Voima -yhtiön Jukka Kajan uskoo ideaan.

Ajatuksena on, että rahoittajat saavat tuottoa sijoituksilleen. Siinä samalla he tukevat yhtiön perustajien mielestä hyviä tavoitteita. Energiateollisuus ry:n viimevuotisen tutkimuksen mukaan yli neljä viidestä vastaajasta halusi Suomeen lisää aurinko- tai tuulivoimaa.

”Suomalaiset haluavat lisää uusiutuvaa energiaa, mutta pelkkä hyväntahtoisuus ei riitä tällaisen pyörittämiseen”, Kajan sanoo.

Joukon Voima ei varsinaisesti rahoita yhtiöitä vaan tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa projekteihin vaikka vain pieniä summia.

Ensimmäiseksi Joukon Voima kerää rahaa sähköautoilun edistämiseen.

Seuraavaksi listalla on erilaisia aurinkovoimaloita. Ainakaan vielä suunnitteilla ei ole tuulivoimaprojekteja, mutta jatkossa ehkä niitäkin.

 

Tuulivoimaa kritisoidaan Suomessa paljon. Tuulivoima saa syöttötariffeja, eli sähkön markkinahinnasta riippumattoman takuuhinnan, ja se on osoittautunut arvioitua kalliimmaksi veronmaksajille.

Tuulivoimatukiin Kajan ei ota sen enempää kantaa. Hänen mukaansa erilaiset välilliset energiatuet fossiilisille polttoaineille ovat merkittäviä, joten olisi erikoista jos uusiutuvaa energiaa ei tuettaisi.

Myös turbiinien maisema- ja meluhaitoista valitetaan paljon. Suomessa erityisesti mökkiläiset purnaavat.

Joukon Voima voisi tarjota lähellä asuville ja maisemahaitat kantaville mahdollisuuden osallistua tuulivoimaloihin pienelläkin summalla. Näin asukkaat saisivat osansa voimalasta saatavista taloudellisista hyödyistä.

Käytännössä Joukon Voima lainaa rahaa yksityisiltä ihmisiltä ja lainaa tätä rahaa esimerkiksi aurinkovoimaloita rakentaville yrityksille. Yritykset maksavat lainastaan korkoa. Laina korkoineen maksetaan takaisin joukkorahoittajille.

Joukon Voiman tavoitteena on lisätä suomalaisten kiinnostusta uusiutuvaan energiaan ja lisätä uusiutuvan energian määrää, samaan tyyliin kuin esimerkiksi Tanskassa.

 

Tanska on pienikokoinen maa, mutta tuuliturbiineja siellä on yli 5000 – lähes jokaisen naapurissa siis. Suomessa tuuliturbiineja on noin 300.

Tanskassa paikallisyhtiöt perustivat pitkään tuulivoimaloita osuuskuntien kautta, ja tuulivoima on siellä yhteinen asia.

Vuodesta 2008 jokaisen uuden tuulivoimalan rakentajan on pitänyt kaupata siitä viidennes 4,5 kilometrin säteellä voimalasta asuville. Suuri osa kansasta omistaa osan tuulivoimalasta tai ainakin tuntee jonkun, joka omistaa.

Tosin Tanskassakin tuulivoimaloiden melu ärsyttää. Korkein oikeus on määrännyt maksamaan lisäkorvauksia voimalan meluhaitoista.

 

Tutkimusten mukaan tuulivoimalat häiritsevät ihmisiä vähemmän, jos he omistavat siitä siivun.

Esimerkiksi Skotlannissa on tutkittu (pdf) kahden kylän suhtautumista tuulivoimaan sen perusteella, omistivatko kyläläiset turbiineita itse vai eivät.

Puolet omistajakylän asukkaista oli sitä mieltä, että myllyt sopivat maisemaan hyvin, toisesta kylästä vain viidennes halusi myllyjä näköpiiriinsä.

Suomessa isot yhtiöt, usein ulkomaiset, ovat yleensä maksaneet tontista yhdelle ja rakentaneet sille suuren tuulipuiston. Suurin osa naapureista ei hyödy voimaloista.

Tanskalainen osuuskuntamalli on levinnyt myös Saksaan, Hollantiin, Australiaan, Britanniaan ja pieniin osiin Intiaa, Australiaa ja Kanadaa.