Unicefin James Rogan: Rauhanrakennus nousee kehityshankkeiden ytimeen

Ulkomaat 24.3.2013 10:00

Asiantuntijakokous hioi Helsingissä ohjelmaa, joka tukee YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeistä kehitystä. Yksi pääsanomista on, että katastrofit ja konflikit jarruttavat kehitystä. Mitä uutta huomiossa on, Unicefin kriisin jälkeisten vakauttamisohjelmien johtaja James Rogan?

”Uutinen on, että kansainvälinen yhteisö on vihdoin valmis tunnustamaan tämän käytännössä. YK:n vuosituhattavoitteiden seurannassa rauhanrakennus ja kriisiriskien huomioiminen nostetaan oleelliseksi osaksi kehitysohjelmia. Se vahvistaa - toivottavasti - konfliktien ja katastrofien ennaltaehkäisyä ja nopeaa jälkihoitoa.”

Mitä rauhanrakennus tarkoittaa?

”Hätätilanteen ja kehitysohjelmien väliin jää hauras ja riskialtis aika. Toimimme tässä välitilassa siltana. Vakaus kasvaa, kun ihmiset näkevät oman hallintonsa taas tuottavan niitä peruspalveluja, jotka ovat heille tärkeimpiä. Jos humanitaarinen apu jatkuu liian kauan, se voi muuttua vakautuksen jarruksi. Yritämme myös etukäteen lisätä yhteisöjen kykyä torjua ja sietää kriisejä.”

Miksi muutos koettiin välttämättömäksi?

”Nykykäytäntö hukkaa valtavasti voimavaroja. Yksi kriisin ennaltaehkäisyyn käytetty euro vastaa seitsemää euroa jälkihoidossa.”

Pystyykö kansainvälinen yhteisö omaksumaan uudet tavat?

”Ainakin meillä on parempi tilaisuus kuin koskaan. Kansainvälisen yhteisön pitää kuitenkin saada toimensa yhtenäiseksi ja oppia ohjaamaan voimavaransa oikein. Meillä on jo teknisesti taitavaa henkilöstöä, joka osaa luoda kansallisia jälleenrakennusohjelmia. Ne pitää kytkeä rauhanrakennukseen kentällä.”

Ollaanko keinoista yksimielisiä?

”Ei vielä. Monen mielestä opetuksen ja vesi- ja terveydenhuollon kaltaiset peruspalvelut pitää nostaa esiin vasta, kun kriisitila on purettu. Vastustan tätä jyrkästi. Vesi, hoito ja opetus ovat voimakkaimpia vakauttajia. Ihmiset haluavat niitä heti. Jos opetus kytketään tiiviisti rauhanrakennukseen, meillä on keino suitsia ja säädellä väkivaltaa. Jos yhteyttä ei ole, opetuksen sisältö voi toimia vihan lietsojana.”

Mitkä kriisit ovat vaikeimpia ratkoa?

”Tilanteet, joissa ilmastomuutos ja luonnonmullistus aiheuttavat yhdessä suurta tuhoa yhteiskunnassa, jossa on jo käynnissä väkivaltainen konflikti. Vaikutukset heijastuvat silloin helposti muuallekin. Se on suurin huolenaihe lähiaikoina, sillä luonnonkatastrofeja esiintyy tiheämmin ja ne ovat entistä vakavampia.”