Tutkimus: Vegetatiivinen aivovammapotilas saattaa ymmärtää puhetta

Ulkomaat 16.11.2011 12:40

Kun vegetatiivisen potilaan aivotoimintaa tutkittiin toiminnallisella magneettikuvauksella, huomattiin, että hän pystyi vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin. Tenniksen pelaamisen ajattelu tarkoitti kyllä, kodissa kävelyn ajattelu tarkoitti ei. Molemmat näkyvät fMRI-kuvassa eri kohdissa aivoja. Kuva UK Medical Research Council.

Aivovamman seurauksena potilas saattaa vaipua pitkäkestoiseen vegetatiiviseen tilaan, jossa hän ei enää reagoi millään tavalla ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Uusi tutkimus viittaa siihen, että osa vegetatiivisista potilaista saattaa kuitenkin olla jollain tasolla tietoisia ympäristöstään.

Kanadalaistutkijat seurasivat kuudentoista vegetatiiviseksi luokitellun potilaan aivosähkökäyriä ja huomasivat, että kolmen potilaan aivot reagoivat oikein yksinkertaisiin komentoihin, vaikka he eivät pystyneetkään viestimään fyysisesti.

Kaikki potilaat olivat saaneet saman diagnoosin vegetatiivisesta tilasta. Tutkijoiden mukaan tarvitaankin tarkempi tapa diagnosoida aivovammautuneita potilaita, jossa erotellaan ne, joiden aivot reagoivat ärsykkeisiin.

Tavoitteena on myös kehittää laite, jolla vegetatiivisten potilaiden kanssa pystyisi kommunikoimaan.

Sama tutkijaryhmä on aiemmin onnistunut kysymään vegetatiiviselta potilaalta yksinkertaisia kyllä/ei-kysymyksiä mittaamalla tämän aivotoimintaa toiminnallisella magneettikuvauksella, fMRI:llä.

FMRI:n käyttö on kuitenkin vaikeaa. Laitteet ovat kalliita ja liian suuria siirrettäviksi. Siksi tutkijat keskittyvät nyt aivokäyrien analysointiin, minkä voi tehdä halvoilla laitteilla potilaan luona.

Viimeisimmässä tutkimuksessa tarkkailtiin 16 aivovammapotilasta ja 12 tervettä ihmistä. Tutkijat pyysivät ihmisiä kuvittelemaan, miltä käden tai varpaiden liikuttaminen tuntuu. Eri ruumiinosien ajattelu aiheuttaa toimintaa eri kohdissa motorista aivokuorta, minkä voi havaita aivosähkökäyristä.

Koe toistettiin neljänä päivänä yhteensä 60-200 kertaa. Kolmen vegetatiiviseksi luokitellun potilaan aivot tuottivat käskystä samanlaiset sähkövirrat kuin terveetkin ihmiset. Yksi potilas teki luotettavan tuloksen noin sata kertaa, mihin pystyi ainoastaan yksi terveistä.

On kiistanalaista, mitä tulokset merkitsevät. Jotta potilaat voivat suoriutua tutkijoiden laatimasta tehtävästä, heidän täytyy ymmärtää ja muistaa annetut ohjeet, säilyttää tarkkaavaisuutensa ja vastata oikein.

Tutkijat eivät pysty vielä osoittamaan, että ohjeisiin reagoivat potilaat olisivat todella tietoisessa tilassa. Siitä saatetaan saada lisätietoa jatkotutkimuksissa, joissa potilaille esitetään kysymyksiä yksinkertaisten komentojen sijaan.

Sellaisessa kokeessa esimerkiksi käden liikuttamisen ajattelu voisi tarkoittaa ”kyllä”, ja varpaan liikuttamisen ”ei”.

Aiemmassa fMRI:llä tehdyssä kokeessa potilas vastasi viiteen kysymykseen oikein, ja jätti vastaamatta viimeiseen. Testin tekeminen aivosähkökäyrillä ei vielä onnistu, sillä tutkijat eivät pysty analysoimaan dataa reaaliaikaisesti.

Lue lisää
Tutkimusraportti The Lancet -lehdessä