Tiedettä lyhyesti: Psykoterapiaa saavat hiiret ja unohtuva turvaseksi

Kuvat Reuters / Lehtikuva.

Kyyhky osaa laskea

Tutkijat osoittivat 15 vuotta sitten, että makakit osaavat järjestää kuvia sen mukaan, kuinka monta esinettä kussakin kuvassa oli. Nyt uusiseelantilaiset tutkijat osoittivat, että myös kyyhkyillä on vastaava matemaattinen taito.

Psykoterapiaa hiirillä

Psykoterapia ja mielialalääkkeet näyttäisivät tehoavan ihmisten masennukseen yhdessä paremmin kuin erikseen, ja nyt ilmiölle on saatu vahvistusta eläinkokeesta. Helsingin ja New Yorkin yliopistoissa tehty koe osoitti, että masennuslääke fluoksetiini sai hiirten aivot reagoimaan pelkovastetta sammuttavaan harjoitteluun. Kumpikaan hoito yksin ei tuottanut tulosta.

Tytötkin hyviä matematiikassa

Laajaan kansainväliseen kouluaineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan pojat eivät ole luonnostaan tyttöjä parempia matematiikassa. Monissa kulttuuriltaan tasa-arvoisissa maissa ero on hävinnyt kokonaan. Miesten suurempaa osuutta matemaattisten alojen huipputehtävissä on selitetty myös sillä, että miehissä olisi sekä erittäin hyvin että erittäin huonosti matematiikassa suoriutuvia enemmän kuin naisissa. Kouludata ei tukenut tätäkään hypoteesia.

Turvaseksi unohtuu

Jo pitkään on tiedetty, että paljon juovat ihmiset ovat muita useammin hiv-positiivisia. Syy-seuraussuhteesta ei kuitenkaan ole ollut aiemmin näyttöä. On pidetty mahdollisena, että tietyt persoonallisuuspiirteet, kuten elämyshakuisuus, olisivat syynä sekä juomiseen että suojaamattomaan seksiin. Uudet tutkimukset vahvistivat, että mitä enemmän henkilön veressä on alkoholia, sitä todennäköisemmin hän on valmis suojaamattomaan seksiin.