Saksalta aloite ekoenergian tukemiseksi kehitysmaissa – pesämunaksi 80 miljoonaa euroa

Ulkomaat 2.7.2010 14:30
Saksa tukee uusiutuvaa energiaa Afrikassa ja toivoo kasvua vientiin. Kuva AP / Lehtikuva.

Kehitysmaiden mahdollisuudet aktiivisempaaan ilmastonsuojeluun ovat usein rahoituskysymys. Saksa on perustanut globaalin ilmastosäätiön, joka rohkaisee niin yrityksiä kuin kotitalouksiakin näissä maissa sijoittamaan teknologioihin, jotka mahdollistavat siirtymisen uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen ja energian tehokkaampaan käyttöön.

Säätiö on saanut pesämunaksi 22,5 miljoonaa euroa Saksan ympäristöministeriöltä ja noin 60 miljoonaa euroa KfW:ltä, Saksan kehityspankilta. Viiden seuraavan vuoden aikana varojen odotetaan kasvavan yli 400 miljoonan euron, kun mukaan on tullut muita EU-maita ja yksityisiä sijoittajia.

”Jos me rajoittuisimme vain julkisiin varoihin, niin epäonnistuisimme ilmastonsuojeluhankkeissamme”, varoittaa Norbert Röttgen, Saksan ympäristöministeri.

Siksi säätiössä tukeudutaan vahvasti myös ns. public-private-hankkeisiin. Yksityiset tahot lähtevät silloin rohkeammin mukaan, kun tietävät valtion olevan mukana tasoittamassa riskejä.

Hanke on herättänyt Saksassa myönteistä vastakaikua myös kehitysmaita tukevissa organisaatioissa. Ne ovat kuitenkin samalla korostaneet, että kohdemaissa on kehitettävä rakenteita, jotka mahdollistavat rahojen suuntautumisen oikeisiin osoitteisiin, myös pienille yrityksille ja yksityisille ihmisille.

Kun tuki kanavoituu oikein, niin se johtaa sellaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin tai sellaisten teknologioiden käyttöön, jotka mahdollistavat paitsi pienemmät päästöt, myös paikallisten uusiutuvien energialähteiden tehokkaamman hyväksikäytön – ja johtaa sikäli myös varmempaan energiahuoltoon.

Tällaiset ratkaisut ja teknologiat – paikalliset aurinko- ja tuulienergian voimalat tai energiaa säästävät ja vähäpäästöiset kylmälaitteet – ovat tietysti myös Saksan yritysten vientivaltteja. Se ei kuitenkaan kyseenalaista säätiön tarkoitusperiä, vaan kertoo viisaasta, myös globaaleihin haasteisiin vastaavasta innovaatio- ja teollisuuspolitiikasta.