Koli-foorumi ilmastotalkoista: Tarvitaan tarmokkaampaa politiikkaa

Ulkomaat 1.11.2009 15:01

Koli-foorumissa koottiin eväitä Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluihin. Visioitaan esittelivät muun muassa Martti Ahtisaari ja Jorma Ollila.

Koli-foorum Martti Ahtisaari puhuu, Jorma Ollila kuuntelee. Hallituksen on toimittava, jotta syntyy entistä vähempään hiilenkäyttöön pohjautuva talous. Politiikan on selkiydyttävä, jotta investoinnit vihreään teknologiaan saavat oikeaa ohjausta. Kuva Tapani Ruokanen

Tarmokkaampaa politiikkaa tarvitaan, jotta Euroopan kehitys lähtee vauhtiin.

Tällaiseenkin johtopäätökseen tultiin runsaan kahden vuorokauden Koli-foorumissa, joka pyrki maailmanjulkisuuteen, mutta kokoontui suljetuin ovin: media oli paikalla vain alussa ja lopussa Ukko-Kolin huikeitten maisemien huipulle rakennetussa kongressikeskuksessa.

Foorumin taustavoimana on KHO:n presidentti Pekka Hallberg, Pohjois-Karjalan valtuuskunnan puheenjohtaja. Rauhannobelistin sekä Nokian ja Shellin hallitusten puheenjohtajan lisäksi hän oli saanut paikalle Ruotsin entisen pääministerin Göran Perssonin. Tähtipuhujien lisäksi joukko huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta pohti talouden ja tulevaisuuden näkökulmasta luonnonvaroja, uusiutuvaa energiaa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Tarkoituksena oli evästää myös Kööpenhaminan joulukuista ilmastohuippukokousta.

Ehkä merkittävin uusi avaus liittyi eettiseen mittariin, joka ottaa huomioon tulevat sukupolvet. Ideageneraattori oli Ruotsin Tiedeakatemian jäsen, professori Karl-Johan Mäler. Hän esitti kuulijoilleen matemaattisen mallin, jolla politiikan onnistumista voi arvioida tulevaisuuden näkökulmasta jo nyt. Siihen perehtyminen saattaisi olla hyödyllistä Kööpenhaminaan menijöille, jotta puheista syntyisi tekoja, toimivaa politiikkaa.

Tulevilla sukupolvilla pitää olla samat mahdollisuudet kuin nykyisillä – se on otettava päätöksissä huomioon. Presidentti Ahtisaari loi toiveikkuutta: ”Kaikki on mahdollista kun peliin laitetaan sekä järki että sydän.”

Metsä-Suomen keskellä keskustelussa painottuivat uusiutuvat luonnonvarat ja niiden entistä monipuolisempi käyttö ja kierrätys ennen energiavaihetta. Lopputeeseissä korostui metsien merkitys. Euroopalle tarjottiin johtajuutta, vihreään kasvuun maailmanlaajuista politiikkaa ja kumppanuutta.
Biopohjaisia luonnonvaroja pitää käyttää niin ettei vahingoiteta paikallisia oloja ei täällä eikä muualla.

Hiilelle pitäisi määritellä hinta, tuotteet pitää valmistaa vähemmin resurssein, materiaalivirtojen koko elinkaari on ajateltava ennakolta.

Luonnonvarojen käyttö oli keskeinen keskustelunaihe – uusiutuvien ja uusiutumattomien. Tiede, tutkimus ja koulutus, ripeät ja kestävät toimenpiteet olivat myös Kööpenhaminaan lähetettävässä eväspussissa. Koli-foorum saa jatkoa kahden vuoden kuluttua.

Tilaa SK:n uutiskirje

Ajankohtaisimmat ja puhuttelevimmat digisisällöt vastajauhettuna suoraan sähköpostiisi.