Genetiikka määrää, kuka jää nikotiiniin koukkuun

Kuva Mirva Kakko / Kuvaryhmä / SKOY.

Tuhatta uusiseelantilaista syntymästä 38-vuotiaaksi seurannut tutkimus vahvisti, että tupakkaan jää huomattavasti helpommin koukkuun, jos on perinyt nikotiiniaddiktiolle altistavat geenit.

Yhdysvaltalaiset, brittiläiset ja uusiseelantilaiset tutkijat kävivät läpi aiemmat tutkimukset tunnistaakseen nikotiiniaddiktion geneettisen riskiprofiilin. He vertasivat tätä profiilia geenitestattuun uusiseelantilaisaineistoon ja havaitsivat, että korkean riskiprofiilin yksilöt ajautuivat teini-iässä muita helpommin kokeilijoista päivittäisiksi tupakoijiksi ja sen jälkeen he muita useammin alkoivat polttaa yli askin päivässä.

JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan korkean geneettisen riskiprofiilin tupakoijat olivat myös muita todennäköisemmin epäonnistuneet yrityksissään lopettaa tupakointi. Sen sijaan geneettinen riski ei ennustanut sitä, kokeileeko yksilö tupakkaa. Aineistossa 70 prosenttia oli kokeillut polttamista.

Korkea geneettinen riski lisäsi teini-ikäisillä savukkeita kokeilleilla alttiutta aloittaa päivittäistupakointi 24 prosentilla 15-vuotiaana. Alttius lisäsi todennäköisyyttä polttaa aski päivässä 18-vuotiaana jopa 43 prosentilla.

Tutkimuksessa tunnistetut geenit liittyvät nikotiiniaineenvaihduntaan ja herkkyyteen nikotiinille.

Tutkijoiden mukaan teini-ikä on nikotiiniriippuvuuden kannalta ratkaisevan tärkeä. Ne korkean geneettisen riskin yksilöt, jotka eivät teini-iässä alkaneet polttaa säännöllisesti, eivät aloittaneet tupakointia vanhempanakaan.