Opi kieli tai muuten…! Alankomaat tiukkana – vaatii sosiaaliturvan vastaanottajilta hollannin osaamista

Tukien maksaminen lopetetaan kokonaan, jos motivaatiota kieliopintoihin ei löydy.
Eurooppa 12.12.2017 18:37
Mika Horelli

Juustokauppa ja sen asiakkaita Amsterdamissa Alankomaissa 8. joulukuuta 2017. © PETER DEJONG / AP / Lehtikuva

Bryssel, Belgia – Alankomaat on päättänyt vaatia vuodesta 2018 lähtien maassa sosiaaliturvaa hakevilta hollannin kielen alkeiden hallintaa tai ainakin uskottavaa näyttöä pyrkimyksestä oppia se.

Asiasta säädettiin laki jo vuonna 2016, mutta silloin lakiin jätettiin kunnille mahdollisuus myös olla soveltamatta sitä.

De Volkskrant -lehden mukaan lähes kaikki Alankomaiden kaupungit ja kunnat muodollisesti edellyttävät hollannin kielen taitoa sosiaaliturvaetuuksien hakijoilta.

Mutta jos kielitaitoa ei ole ollut, Rotterdamin kaupunkia ja muutamaa muuta kuntaa lukuun ottamatta etuisuudet on maksettu myös kielitaidottomille kuten ennenkin.

Pääministeri Mark Rutten johtama oikeistoliberaalinen koalitiohallitus leikkaa jatkossa valtionapurahoja kunnilta, jotka eivät suostu vapaaehtoisesti noudattamaan sosiaalituen saajiin sovellettavia kielitaitovaatimuksia. Valtionapurahat on tarkoitettu sosiaalikuluihin.

 

Vaadittu hollannin kielen taito on Iamexpat-verkkolehden mukaan osoitettava läpäisemällä maahanmuuttajille tarkoitettu alkeistason kielikoe.

Tällöin hakijalta edellytetään vähintään kykyä ilmaista omia mielipiteitään ja ymmärtää esimerkiksi viranomaisten antamia ohjeita hollanniksi.

Jos koetta ei läpäise, hakijan on osallistuttava hollannin kielen peruskursseille.

Jos hakija kieltäytyy kieliopinnoista, hän menettää ensin kuudeksi kuukaudeksi 20 prosenttia sosiaalietuuksistaan, ja jos hän ei senkään jälkeen halua opiskella hollantia, tukien leikkaus on seuraavat kuusi kuukautta 40 prosenttia.

Jos motivaatiota kieliopintoihin ei tämänkään jälkeen löydy, tukien maksaminen lopetetaan kokonaan.

Alankomaiden sosiaaliministeriön valtiosihteeri Tamara van Arkin mukaan kielitaitovaatimusten kiristäminen on perusteltua, koska kielen oppiminen on keskeinen edellytys hollantilaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen ja useimmiten vaatimuksena myös työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

Muissa Euroopan unionin maissa aivan samanlaisia kielitaitovaatimuksia ei sosiaaliturvan saamisessa ole, mutta etujen myöntämisen edellytykset vaihtelevat maittain. Kansalaisuutta hakiessa kielitaitovaatimus on lähes kaikissa maissa  pois lukien maat, jotka joko myyvät tai Venäjän tapaan myöntävät kansallisuuksia poliittisista syistä.