Nollapäästöt eivät riitä

Jos EU haluaa olla hiilineutraali vuonna 2050, ainakin osan jäsenmaista on pystyttävä negatiivisiin hiilipäästöihin. Katseet kohdistuvat muun muassa Suomen metsiin.

Suomen metsien nettohiilinielu vuonna 2019 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 25,6 miljoonaa tonnia. © VESA MOILANEN/LK

Euroopan unionin tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tällöin EU-alueella ei aiheutettaisi hiilidioksidipäästöjä enempää kuin niitä pystytään sitomaan pois ilmakehästä.

Tavoitetta ei saavuteta pelkästään päästöjä leikkaamalla. Tarvitaan myös hiilinieluja, esimerkiksi laajoja metsäalueita. Sellaisia ei kaikissa jäsenvaltioissa ole.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maat, joilla on edellytyksiä, joutunevat tekemään enemmän, sanoo Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

”Ratkaisu, jossa osa valtioista on 2050 mennessä päästölähteitä ja osa hiilinegatiivisia, on ihan mahdollinen.”

Esimerkiksi Suomen on siis todennäköisesti pyrittävä hiilinegatiiviseksi eli tilanteeseen, jossa nielut ovat päästöjä suuremmat. Ilmastopaneelin omissa laskelmissa Suomi sitoisi vuonna 2050 ilmakehästä 15 prosenttia enemmän hiiltä kuin se sinne päästää.

Sisältö