Englannin kieli vain vahvistaa asemiaan maailmassa – Ranska menetti paikkansa diplomatian kielenä

Ei-englanninkielisten EU-maiden koululaisista 97 prosenttia lukee vieraana kielenä englantia.