Alankomaissa yli puolet väestöstä työskentelee osa-aikaisesti – Keskipalkka silti korkeampi kuin Suomessa

Osa-aikatöihin ajaa muun muassa se, että Alankomaissa ei ole julkista päivähoitojärjestelmää.
Eurooppa 18.7.2018 07:29

Ihmisiä nousemassa lautan kyydistä Alankomaiden pääkaupungissa Amsterdamissa. © MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

Alankomaat johtaa länsimaita ainakin yhden mielenkiintoisen tilaston osalta. Yli puolet maan työvoimasta työskentelee vain osa-aikaisesti.

The Economist-lehden mukaan työikäisistä alankomaalaisista naisista 76,6 ja miehistä 26,8 prosenttia on töissä, mutta ei tee täyttä työviikkoa. Koko työikäisen väestön osalta luku on hieman yli 50 prosenttia.

Koko EU-alueella osa-aikaisesti työskentelee 32,2 prosenttia naisista ja 8.7 prosenttia miehistä. Suomessa osa-aikaista työtä tekee naispalkansaajista 21 ja miehistä kymmenen prosenttia.

 

Osa-aikaisten työsuhteiden suurta osuutta Alankomaissa selittää usea eri tekijä.

Viime vuosisadan maailmansodissa vain suhteellisen harvat alankomaalaismiehet joutuivat jättämään työpaikkansa lähteäkseen rintamalle. Siksi naiset eivät joutuneet monen muun maan tapaan korvaamaan miehiä tehtaissa ja konttoreissa.

Muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa juuri sota-aika toi naiset kotoa hellan äärestä työpaikoille, jonne he usein myös jäivät.

Toisena syynä osa-aikatyön yleisyyteen Alankomaissa pidetään sitä, että maan elintaso on pitkään ollut niin korkea, että mukavaan keskiluokkaiseen elämään ovat riittäneet yhden puolison tulot.

1980-luvulle asti Alankomaiden politiikkaa myös ohjasivat voimakkaasti kristilliset arvot. Maassa maksettiin avokätisiä tukia, joiden avulla äidit saattoivat pysyä kotona lapsia hoitamassa.

Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet ja jo vuosikymmenien ajan myös naiset on haluttu mukaan työelämään.

Silti kotiäitiperinne elää edelleen voimakkaana. Alankomaiden valtio on aktiivisesti tukenut aloitteita, joilla osa-aikaisille työntekijöille on taattu samanlaiset oikeudet kuin täyspäiväisillekin.

Vuonna 2000 kaikkien palkansaajien oikeus osa-aikatyöhön kirjattiin lakiin.

Osa-aikatöihin ajaa myös se, ettei Alankomaissa ole julkista päivähoitojärjestelmää. Lasten hoitopaikka ostetaan yksityiseltä sektorilta. Se maksaa.

Monet lapsiperheet ovatkin järjestäneet asiansa niin, että molemmat vanhemmat tekevät kolmi-nelipäivästä työviikkoa, jolloin lasten hoidosta kodin ulkopuolella joutuu maksamaan vain kahtena-kolmena päivänä viikossa.

 

Alankomaalaisilla on osa-aikatöihin myös varaa.

Suomen Palkansaajien tutkimuskeskuksen mukaan Alankomaissa palkat ovat paikalliseen hintatasoon suhteutettuna Euroopan korkeimmat.

OECD:n mukaan vuonna 2017 alankomaalaisten keskipalkka oli 3 764 euroa kuukaudessa, kun vastaava luku Suomessa oli 3 059 euroa.  Maan bruttokansantuote asukasta kohden oli Maailmanpankin mukaan 41 197 euroa. Suomen vastaava luku oli 39 044 euroa.

Asiantuntijoiden mukaan osa-aikatöitä suosiva järjestelmä myös tasaa töitä useammalle.

Väitettä tukee ainakin työttömyysaste, joka toukokuussa 2018 oli Alankomaissa 3,9 prosenttia. Suomen työttömyysprosentti oli vastaavana aikana 7,9.