EU:n riesa jatkossakin: Venäjä-suhteisiin ei ole luvassa ”yhtä ääntä”

Ulkomaat 14.11.2009 09:59

EU:n jäsenmaissa kiertää parhaillaan lausuntokierroksella luonnos uusista säännöistä EU:n Eurooppa-neuvostolle eli huippukokouksille. Ne määrittävät huippukokousten pysyvän puheenjohtajan eli presidentin tehtäviä.

Suomen Kuvalehti on saanut haltuunsa luonnoksen, jonka on muotoillut EU:n vuorossa oleva puheenjohtajamaa Ruotsi.

Kuva Virginia Mayo AP Lehtikuva

Sääntöluonnoksen mukaan uudet säännöt jättävät EU:n presidentin ja ulkoministerin tehtävien määrittelyn niin yleiselle tasolle, ettei säännöstö takaa jatkossakaan EU:n puhumista yhdellä äänellä. Se oli kuitenkin sopimusuudistuksen keskeisiä tavoitteita.

”Olen hämmästynyt kuinka avoimeksi työnjako EU:n presidentin ja korkean edustajan välillä on jätetty”, sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston johtaja Teija Tiilikainen.

Miten puhua Venäjästä?

EU:n riesana on ollut jäsenmaiden eriseuraisuus erityisesti Venäjä-suhteissa. Venäjä on luonnollisesti pyrkinyt käyttämään sitä hyväkseen.

Tiilikaisen mukaan jää nähtäväksi, missä määrin EU:n presidentti on valmis ottamaan vastaan ”alhaalta ylöspäin” EU:n ulkoministerin johtaman ulkosuhdeneuvoston linjauksia ja miten menetellään, jos kahdella EU:n huipputehtävän haltijalla on eri käsityksiä, esimerkiksi Venäjä-suhteiden hoitamisesta tai sanktioista jossain kriisitilanteessa.

EU:n Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n presidentti edustaa yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa unionia ”omalla tasollaan”.

Tiilikainen tulkitsee määrittelyä niin, että EU-presidentti osallistuisi korkeimpiin tapaamisiin esimerkiksi Venäjän johdon kanssa lähinnä yhdessä komission puheenjohtajan kanssa.

EU:n presidentille varamies

Uudet EU-säännöt vaikuttavat muun muassa vuorossa olevan puheenjohtajamaan rooliin EU:n johdossa.

Puheenjohtajamaan pääministeri olisi sääntöjen mukaan EU:n presidentin varamies eli ei enää unionin nokkamies, kuten esimerkiksi on tällä hetkellä Ruotsin pääministeri Frederik Reinfeldt.

Ensimmäiseksi presidentin varamiehen rooliin saa sopeutua Espanjan pääministeri José Zapatero. Espanja on EU:n puheenjohtajamaa Ruotsin jälkeen ensi vuoden alusta.

”Kahden lautasen” Suomi

Tiilikaisen mukaan Suomen ”kahden lautasen kysymys” ratkaistaan perustuslain muuttamista pohtivassa Taxellin työryhmässä. Uusissa EU-säännöksissä asiasta ei sanota mitään.

Taxellin työryhmä, jonka odotetaan esittävän EU-asioiden siirtämistä aiempaa yksiselitteisemmin pääministerin johdettaviksi, jättää mietintönsä marraskuun lopussa.