Etyjin vaalitarkkailijoilta moitteet Venäjälle

Ulkomaat 3.12.2007 16:19

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj moittii Venäjän duuman vaaleja epäoikeudenmukaisiksi.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen, Euroopan neuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston tarkkailijoiden lausunnossa katsotaan, etteivät vaalit monilta osin täyttäneet demokraattisten vaalien kriteerejä.

”Valtiovalta ja puoluepolitiikka pitäisi pitää erillään vaaliasetelmissa, eikä näin nyt tapahtunut, kertoi yleiskokouksen varapuheenjohtaja”, kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) sanoi. Tällä viitataan etenkin presidentti Vladimir Putinin ottamaan näyttävään rooliin vaaleissa.

Median toimintaa moititaan yksipuoliseksi, sillä johtavan ryhmittymän, Yhtenäinen Venäjä -puolueen, asema oli täysin hallitseva. Lisäksi tarkkailijat katsovat, että vaalilaki on estänyt pienten ryhmien esiintulon ja demokraattisen monipuoluejärjestelmän toteutumisen. Vaalikampanjan aikana oli myös esiintynyt häirintää tiettyjen puolueiden toimintaa kohtaan.

Kiljusen oma näkemys on, että Venäjällä suoritettiin vaalit hyvin venäläiseen tapaan.

”Pääsääntöisesti vaalin toteutuksessa ei rikottu lakeja: Putinin ja kuvernöörien asettuminen ehdolle ei ollut lakien vastaista, Yhtenäisen Venäjän jättäytyminen television vaaliväittelyiden ulkopuolelle ei ollut lakien vastaista. Mutta monipuoluedemokratian toiminnan kannalta se on kohtalokasta”, hän analysoi.

Kiljusen mielestä itse vaalilaissa onkin erittäin suuria ongelmia. Seitsemän prosentin äänikynnyksen lisäksi hankaluuksia tuottaa mm. se, että puolueiden rekisteröityminen on tehty äärimmäisen monimutkaiseksi.

(STT)