Uusi tutkimus hätkähdyttää: Nuoret ahmivat masennuslääkkeitä

Tiede 6.2.2009 10:55

Suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät masennuslääkkeitä kolme kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Myös muita psyykenlääkkeitä määrätään lapsille ja nuorille selvästi entistä enemmän. Psykoosilääkkeitäkin käytetään yhä enemmän ja entistä nuorempina.Masentunut oppilas. Kuva Vesa Moilanen / Lehtikuva

Masentunut oppilas. (Kuva Vesa Moilanen / Lehtikuva)

Tuore tutkimus (pdf täältä) on julkaistu Suomen Lääkärilehdessä 6/2009.

Kelan reseptitiedostoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin, mitä psyykenlääkkeitä alle 27-vuotiaat suomalaiset olivat käyttäneet vuosina 1996-2007. Tutkimuksen perusteella lääkkeitä käyttävät erityisesti nuoret naiset, 21-26-vuotiaista jo lähes joka kymmenes vuonna 2007. Nuoremmista naisista (16-20-vuotiaat) masennuslääkkeiden käyttäjiä on joka kahdeskymmenes, miehistä yksi viidestäkymmenestä. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöiden hoitoon käytettäviä ADHD-lääkkeitä käyttävät erityisesti kouluikäiset pojat.

Rekisteritutkimus ei kuitenkaan selitä sitä, miksi lääkkeiden käyttö on lisääntynyt. Tutkijoiden arvion mukaan taustalla voivat olla muun muassa oireiden lisääntyminen tai vaikeutuminen, hoitojärjestelmän tai hoitokäytäntöjen muutokset, muiden kuntouttavien hoitojen puute, tai lääkkeen aloittamiskynnyksen madaltuminen sekä käyttöaiheiden laajentuminen.Suomen Lääkärilehti 6/2009
Tutkija, lastenneurologian dosentti Ilona Autti-Rämö kehottaa pohtimaan, korvataanko lääkehoidoilla nyt muita varhaisen avun muotoja. ”Lapset ja nuoret hakeutuvat yhä useammin hoitoon masennusoireiden takia. Myös lasten käytöshäiriöitä hoidetaan yhä useammin lääkkeillä”, hän sanoo.

Aiemmissa suomalaistutkimuksissa on todettu, että jo 8-vuotiaiden lasten itse ilmoittamat masennus- ja psykosomaattiset oireet ovat lisääntyneet huomattavasti vuoden 1989 jälkeen, samoin peruskouluikäisten tyttöjen keskivaikea ja vaikea masennusoireilu. Tulokset ovat kuitenkin osin ristiriitaisia, ja tuoreen katsauksen mukaan lasten psykiatriset oireet kaiken kaikkiaan eivät näytä lisääntyneen. Toisaalta on arvioitu, että suuri osa oireista on edelleen hoitamatta, eli hoidon tarve on resursseja suurempi.

Teksti
Jukka Ukkola
Lähde: Suomen Lääkärilehti 6/2009

Keskustelu
Olemmeko lääkeriippuvainen kansa?

Aiheesta lisää
Suomi on psykoosilääkkeiden kärkimaa (SK netti 16.10.2008)