Uskoa jumalaan ja maahanmuuton vastaisuutta voi lieventää aivoja ärsyttämällä

Magneettistimuloinnilla voi vaikuttaa myös käsityksiin oikeudenmukaisesta rangaistuksesta.
Tiede 26.12.2015 20:00
Osa Michelangelon (1475–1564) freskosta Aatamin luominen Sikstuksen kappelissa Vatikaanissa. © Wikimedia Commons

Häiritsemällä magneettisella stimuloinnilla tiettyjä alueita aivoissa on mahdollista vähentää uskoa jumalaan ja myös kielteisiä asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Tästä saatiin näyttöä Social Cognitive and Affective Neuroscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Menetelmä perustui transkraniaaliseen magneettistimulaatioon (TMS), jota tavallisesti käytetään masennuksen hoitoon. Tutkijat testasivat TMS:n toimivuutta pieneen osaan etuaivokuorta, joka on yhteydessä havaintojen muodostukseen sekä ongelmaratkaisuun.

Tohtori Keise Izuma kertoo, että tutkimusryhmä halusi selvittää, voiko kyseiseen aivoalueeseen kohdennetulla stimulaatiolla vaikuttaa myös uskonnolliseen ja ideologiseen ajatteluun.

Ihmiset muuttavat usein vakaumuksellisia kantojaan, kun he kohtaavat joitakin ongelmia tai uhkia, tutkimusta johtanut Izuma tähdentää.

 

Tutkimuksessa oli mukana 38 osanottajaa, joista jokainen ilmoitti olevansa vahvasti uskonnollinen ja poliittiselta vakaumukseltaan erittäin konservatiivinen.

Puolet osanottajista sai lumehoitoa, joka ei vaikuttanut mitenkään osanottajien aivoihin. Toinen ryhmä puolestaan vastaanotti TMS-hoitoa.

Seuraavaksi tutkittaville esitettiin uskonnollisia kysymyksiä muun muassa jumalasta, paholaisesta ja mahdollisesta kuoleman jälkeisestä elämästä.

Toisessa osiossa tutkittavat saivat luettavaksi kaksi esitelmää, joiden uskoteltiin olevan peräisin maahanmuuttajilta. Ensimmäinen kirjoitus ylisti uuttaa kotimaata, kun taas toinen kirjoitus oli sävyltään erittäin kriittinen uutta kotimaata kohtaan.

Lopputuloksissa selvisi, että magneettistimulaatio heikensi tutkittavien uskoa jumalaan, taivaaseen ja enkeleihin 32 prosenttia verrattuna lumehoitoon. Lisäksi ilmeni, että magneettistimulointia vastaanottaneet suhtautuivat 28 prosenttia positiivisemmin kriittiseen tekstiin, jonka oletettu maahanmuuttaja oli kirjoittanut.

Tutkijoiden mukaan havainnot ovat hyvin silmäänpistäviä ja ovat sopusoinnussa sen ajatuksen kanssa, että aivomekanismit, jotka ovat kehittyneet evoluution myötä ihmisen alkeellisista uhkavasteista, ovat kytköksissä myös uskonnollis-ideologisiin reaktioihin.

 

Aivotutkimuksista ei voida päätellä, että aivoissa olisi yksittäisiä alueita, jotka vastaisivat esimerkiksi moraalisista kysymyksistä.

Neurotiede kuitenkin kertoo, että tietyt aivoalueet ovat vahvasti osallisena silloin, kun painimme moraalisten pulmien parissa.

Neuron-lehdessä julkaistu tutkimus paljasti, että dorsolateraaliseen etuaivokuoreen kohdistetun TMS-hoidon myötä ihmiset olivat valmiimpia antamaan lievempiä rangaistuksia rikokseen syyllistyneelle tekijälle verrattuna niihin, jotka eivät TMS-hoitoa vastaanottaneet.

Tutkijoiden mukaan havainnot viittaavat siihen, että kyseinen osa aivoista on keskeisessä roolissa, kun ihminen pohtii tekojen tahallisuutta ja sopivia rangaistuksia. Aivoalue on tutkijoiden mukaan kehittynyt evoluution myötä huomattavasti verrattuna muihin kädellisiin lajeihin.