Työryhmä esittää tiukkoja rajoituksia vaihtoehtohoidoille

Tiede 14.4.2009 07:42

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt saisivat hoitaa mielenterveyspotilaita ja kehitysvammaisia, jotka eivät pysty itse päättämään hoidostaan. Myös hypnoosihoito halutaan rajata terveydenhuollon ammattilaisille.

Vaihtoehtoterapeutti saisi hoitaa esimerkiksi raskaana olevia, elinsiirron saaneita, syöpää, diabetesta tai mielisairautta sairastavia vain yhteistyössä lääkärin kanssa.

Rajoituksia perustellaan tarpeella taata potilaiden turvallisuus. Työryhmä haluaisi saada nämä rajoitukset voimaan nopeasti. Myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on rajoitettu vaihtoehtohoitojen antamista.

Vaihtoehtohoitojen sääntelytarpeita selvittänyt työryhmä on luovuttanut tänään ehdotuksensa peruspalveluministeri Paula Risikolle (kok).

Työryhmän mielestä Suomeen tarvitaan myös vaihtoehtohoitoja koskeva laki, jossa olisi muun muassa määritelty vaihtoehtohoidot, valvonta ja markkinointi sekä vaihtoehtoterapeuttien vapaaehtoinen rekisteröinti.

Lisäksi esitetään myös tutkimuksen lisäämistä vaihtoehtohoidoista ja tutkimustietopankin perustamista.

”Asenteellinen ja vanhoillinen esitys”

Vaihtoehtohoitojen edustajat ovat tyrmistyneitä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esityksistä rajoittaa luontaishoitoja. Luonnonlääketieteen keskusliiton mielestä esitys kaventaa potilaiden mahdollisuuksia valita hoitomuotonsa.

Liitto arvostelee ankarasti työryhmän kokoonpanoa yksipuoliseksi, sillä 12 jäsenestä vain kaksi edusti luontaishoitoja, muut koululääketiedettä. Lakiehdotusta kuvataan asenteelliseksi ja vanhoilliseksi ja selvitys- ja tutkimustietoja puutteellisiksi.

Keskusliitto toteaa kannanotossaan, että luontaishoidot ovat turvallisia ammattitaitoisten terapeuttien antamana. Luontaishoidot ovat myrkyttömiä eikä niillä ole haitallisia sivuvaikutuksia. Luontaishoidoilla voidaan hoitaa kroonisia sairauksia ja vaivoja, joihin ei löydy apua koululääketieteestä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan luontaishoidoilla saadaan usein nopeita ja kestäviä hoitotuloksia edullisesti.

”Suomessa 40 viime vuoden aikana on tapahtunut vain muutama epäpätevän hoitajan aiheuttama potilasvahinko, jonka perusteella leimataan koko luontaishoitoala”, keskusliitto toteaa eriävässä mielipiteessään.

Teksti STT