Syöpätutkimukselle halutaan perustaa oma keskus

Tiede 21.3.2009 07:51

Suomeen halutaan perustaa kansallinen syöpäkeskus, CCC-Fin. Sen avulla voisi parantaa tutkimuksen ja hoidon tehoa.

Katkaisu

Aloitteen keskuksesta julkisti tiistaina sitä suunnitteleva Suomen Syöpäinstituutin Säätiö. Tarkoituksena on perustaa syövän hoitoa ja tutkimusta varten Aalto-yliopiston tyyppinen innovaatiokeskus, jonka rungon muodostavat viiden yliopistosairaalan nykyiset syövän hoidon yksiköt. Näin saadaan keskitetyksi kaikki alan voimavarat yhteen ja synnytetään riittävän vahva yksikkö, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti ja voidaan kytkeä eurooppalaiseen syöpäkeskusverkkoon.

Potilaille uuden järjestelmän luvataan tuovan entistä tehokkaampia hoitoja, täsmälääkkeitä ja tasa-arvoa. Tutkijat ja opiskelijat puolestaan saavat entistä paremmin käyttöönsä tietoa, kalliita laitteita ja kansainvälisiä yhteyksiä. Myös suomalaiselle lääketeollisuudelle tällainen keskus on suorastaan välttämätön, jos halutaan olla mukana lääkkeiden kehittämisessä, sanoo Syöpäinstituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Reijo Vihko.

Patenttisuoja-aikoina syövän uudet täsmälääkkeet ovat tuhottoman kalliita ja vuoden lääkehoito maksaa 30 000-65 000 euroa. Kehittyneissä keskuksissa potilaita voidaan hoitaa satoja vuosittain. Suomalaisten kuolinsyynä syöpä on juuri sivuuttamassa sydän- ja verisuonitaudit.

Syövän perustutkimus, epidemiologinen tutkimus ja hoitotulokset ovat olleet Suomessa maailman kärkeä. Syöpätautien hoidon entistä nopeamman kehityksen takia kärkitilojen säilyttäminen on kuitenkin entistä vaikeampaa, eikä pienen maan resurssien pirstominen viideksi erilliseksi ”täydelliseksi” syöpäkeskukseksi ole järkevää, aloitteessa todetaan.

Aloitetta on suunniteltu laajapohjaisessa Syöpäinstituutin Säätiössä ja sen tieteellisessä neuvottelukunnassa, ja sitä varten on tehty noin 40 haastattelua. ”Kaikkialta on tullut pelkästään positiivista palautetta – ei yhtään negatiivista. Yleisin kommentti on ollut: Vihdoinkin!” Vihko hyrisee.

Sopiva väestöpohja

CCC-keskuksen mallina on amerikkalaisperäinen syöpäkeskusverkosto, Comprehensive Cancer Center, johon kuuluu Yhdysvalloissa 41 keskusta ja Euroopassakin 17 maan verkosto. Kunkin keskuksen alueen väestöpohjaksi näyttää muotoutuvan keskimäärin noin viisi miljoonaa ihmistä, joten Suomi on väestöltään juuri sopivan kokoinen.

Suomen CCC-keskus on räätälöity nimenomaan meikäläisiin oloihin. Esimerkiksi Ruotsissa keskuksen itseoikeutettu ydin on maan lääketieteen lippulaiva, Karoliininen instituutti. Suomessa ei pyritä yhtä keskitettyyn järjestelmään, vaan viiden yliopiston ja muutaman muun yksikön vahvaan verkkoon. Siihen haetaan jokaisen osakkaan vahvuuksia, kuten esimerkiksi Turusta kuvantamista, Kuopiosta ravinnon ja syövän yhteyksien tutkimusta sekä geeniterapiaa, Tampereelta kudospankkitoimintaa ja Oulusta kollageenitutkimusta.

Kansallisessa syöpäkeskuksessa kaikki osakeskukset vahvistuvat, ja tuloksena on harmoninen kokonaisuus, Vihko vakuuttaa. Keskuspaikaksi sopii luontevimmin Helsinki, jossa pohjana ovat Helsingin yliopisto ja Hyks sekä lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum.

Varsinaisia uusia tiloja keskusta varten ei tarvittane, mutta kaikissa paikoissa tarvitaan ”kohennuksia” ja joissakin hieman lisärakentamistakin. Muuta tehtävää esimerkiksi hallinnossa on runsaasti, koska uudessa keskuksessa ylitetään sekä tieteiden että sairaanhoitopiirien ja ministeriöiden välisiä rajoja. Hankkeen suunnittelussa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistyössä on mukana myös yrityksiä ja potilasjärjestöjä.

Tutkijat ja potilaat yhdessä

Järjestelmässä yhdistetään tutkimukseen hoito, ennaltaehkäisy ja opetus. Se tarkoittaa sitä, että tutkijaryhmät toimivat samassa ympäristössä, jossa potilaita hoidetaan. Niin potilaille kuin tutkijoillekin uskotaan olevan hyötyä siitä, että kaikki tarvittava tieto on keskitetysti saatavilla. ”Ympäristö ohjaa innovaatioiden syntymistä ja toisaalta tuloksia voidaan käyttää välittömästi hyväksi.”

”Keskuksesta tulee hyvin monitieteinen, sillä syöpätutkimusta eivät tee vain lääkärit, vaan siinä on mukana myös biologeja, molekyylitutkijoita, epidemiologeja, psykologeja, fyysikoita, tietokoneväkeä, insinöörejä ” Vihko luettelee. ”Näin muodostuu moni- ja poikkitieteellisiä kokonaisuuksia tieteiden välille, samoin kuin Aalto-yliopistossa.”