Tutkimus: Sähkötupakkaan liitetyt terveystoiveet turhia, saattaa myös pahentaa koronataudin oireita

Uusi laaja tutkimus ampuu alas haaveet sähkötupakasta vaarattomana vaihtoehtona polttamiselle.
Tiede 30.6.2020 11:10
Kanadan Montrealissa kuvattu kyltti kieltää sekä perinteisen tupakoinnin että sähkötupakoinnin alle yhdeksän metrin etäisyydellä rakennuksesta. © QuackGuru/Flickr2Commons

Tupakointi ei enää 2020-luvulla ole synonyymi polttamiselle, sillä ilman palamisreaktiota toimivat sähkötupakat ovat vallanneet yhä suuremman osan markkinoista. Laitteet ovat suosittuja erityisesti nuorten parissa.

Sähkötupakka on osaltaan välttänyt asenneilmaston kääntymisen sitä vastaan, sillä sen terveysvaikutuksista ei ole yhtä paljon tutkimustietoa kuin perinteisestä tupakasta, jonka vaarat ovat olleet selviä jo vuosikymmenet.

Viime vuosilta kertynyt tieto osoittaa kuitenkin, että vaikka sähkötupakan vaarat eivät ole samaa luokkaa kuin savukkeissa, ne ovat silti kiistatta haitallisia. Tutkijat ovat erimielisiä siitä, auttaako sähkötupakka tupakoitsijoita lopettamaan vai houkutteleeko se pikemminkin uusia käyttäjiä.

 

Uudessa kokoomatutkimuksessa vertailtiin perinteisen tupakan, sähkötupakan sekä vesipiippujen terveyshaittoja. Tulokset ilmestyivät tiedejulkaisussa European Heart Journal.