Osalla asetta kantavista nuorista psykopaattisia piirteitä – tunnistettavissa jo varhain

Väitös: Nuorten psykopaattisia piirteitä voidaan seuloa yksinkertaisen työkalun avulla.
Tiede 9.12.2015 20:00
© LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Asetta kantavilla nuorilla on paljon erilaisia ongelmia, ja niiden laajuus riippuu siitä, millaista asetta nuori kantaa, kertoo tuore väitöstutkimus.

”Ongelmavyyhti oli laajempi niillä henkilöillä, jotka raportoivat kantaneensa ampuma-asetta”, kertoo lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisestä väittelevä Suvi Saukkonen Helsingin yliopistosta.

Saukkonen oli osana tutkimusryhmää, joka on tehnyt tutkimustyötä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Optulan, kanssa. Optulan teki vuonna 2012 nuorisorikollisuuskyselyn, jonka mukaan joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen on kantanut mukanaan asetta tai aseeksi tarkoittamaansa esinettä vuoden aikana.

Vuonna 2012 toteutettu nuorisorikollisuuskysely sisälsi myös persoonallisuuspiirteitä kartoittavia kysymyksiä. Helsingin Yliopiston tutkimusryhmä tarkasteli muun muassa psykopaattisia piirteitä kartoittavan mittarin avulla aseenkannon ja psykopaattisten piirteiden, kuten narsistisuuden, impulsiivisuuden ja tunnekylmyyden välistä yhteyttä.