Ministeri Tiilikainen uskoo yhä sopuun Balilla

Tiede 14.12.2007 12:12

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) uskoi yhä perjantaina, että Balin ilmastoneuvotteluissa saadaan aikaan sopu. Neuvottelut olivat päivällä jatkuneet ohi takarajansa, ja osapuolet yrittivät edelleen ratkoa erimielisyyksiään.

Neuvottelujen ennustettiin jatkuvan vielä lauantaihin. Tiilikaisen mukaan tähän oli varauduttu myös Suomen valtuuskunnassa.

”Nyt on siirrytty sellaiseen vaiheeseen, että hyvin pieni joukko hioo kiistakysymyksiä”, Tiilikainen sanoi.

Hän muistutti myös, että vaikka kiistoja oli vielä jäljellä, paljon oli jo ratkottukin.

Balilla oli tarkoitus saada aikaiseksi sopu uusien ilmastoneuvottelujen aloittamisesta vuonna 2012 umpeutuvan Kioton sopimuksen jälkeiseksi ajaksi. Uusi sopimus pitäisi saada valmiiksi viimeistään vuonna 2009, jotta se ehdittäisiin ratifioida vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankalimmat auki olevat kysymykset koskivat sitä, kuinka tarkkoja tavoitteita noiden uusien neuvottelujen päämäärästä asetetaan, sanoi Tiilikainen.

Suomella ja EU:lla on yhteiset tavoitteet. Tiilikaisen mukaan tavoitteena oli saada aikaiseksi työohjelma seuraaville kahdelle vuodelle. Ohjelmassa määriteltäisiin tarkemmat tavoitteet vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskien.

Mistä Balilla puhutaan?

* Balin ilmastoneuvotteluissa katseet ovat kääntyneet Kioton pöytäkirjan jälkeiseen aikaan. Uuden sopimuksen olisi määrä tulla voimaan vuonna 2012, kun nykyinen sopimus päättyy.

* Nykyisen sopimuksen teksti hyväksyttiin YK:n ilmastokokouksessa Kiotossa Japanissa 1997 ja se tuli voimaan 16. helmikuuta 2005.

* Kioton sopimuksen tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä pienentämällä teollisuusmaiden päästöjä 5,2 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuosien 2008-2012 aikana. EU:ssa kokonaistaakka on jaettu jäsenmaiden kesken kansallisiksi vähennystavoitteiksi.

* Kehittyville maille ei ole asetettu päästörajoituksia.

* Kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), fluorihiilivedyt eli ns. HFC- ja PFC-yhdisteet sekä rikkiheksafluoridi (SF6).

* Jotta pöytäkirja tuli voimaan, täytyi vähintään 55 maan, joiden vuoden 1990 päästöt olivat vähintään 55 prosenttia maapallon kasvihuonepäästöistä, ratifioida sopimus.

* Suurin kasvihuonekaasujen tuottaja on Yhdysvallat, joka tuottaa 36 prosenttia maailman päästöistä. Presidentti George W. Bush on kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimusta, koska pitää sitä liian kalliina.

* Lokakuuhun 2007 mennessä 175 maata oli ratifioinut pöytäkirjan. Niiden yhteenlasketut päästöt ovat 61,6 prosenttia maapallon kasvihuonepäästöistä.

* Joulukuussa 2007 sopimuksen allekirjoitti Australia.

(STT)