Merijää sulaa, mutta kylmät talvet eivät vielä katoa

Merijäävaikutuksen uskotaan kuitenkin jäävän väliaikaiseksi ilmiöksi.
Tiede 26.10.2014 20:00
Pakkaspäivä Helsingin Seurasaaressa 15. tammikuuta 2014. © Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ilmaston lämpenemisen uskotaan olevan keskimääräistä suurempaa arktisilla alueilla. Varsinkin talvista voi tulla Suomessa usein hyvin lauhoja ja varsinkin etelärannikolla yhä useammin lähes lumettomia.

Ilmaston lämpeneminen pohjoisilla alueilla on ilmennyt arktisen merijään sulamisena viime vuosikymmeninä. Se on kuitenkin kaksinkertaistanut myös hyvin kylmien talvien todennäköisyyden Euraasiassa, kävi ilmi Nature Geoscience -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Hyvin kylmien talvien paradoksaalinen yleistyminen globaalin ilmaston samalla lämmitessä jäänee kuitenkin väliaikaiseksi ilmiöksi. Ilmaston lämpenemisen odotetaan peittoavan merijäävaikutuksen tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Tokion yliopiston tutkija Masato Mori kollegoineen teki 200 hieman toisistaan poikkeavaa tietokonesimulaatiota ilmakehän globaalista kiertoliikkeestä. Simulaatiot perustuivat malliin kahdesta erilaisesta arktisen merijään esiintymisestä. Toisessa merijäätä oli laajalti, toisessa merijää oli suppeimmillaan.