Hauva tuo iloa

Koiranomistajat ovat kestäneet pandemiamasennusta muita paremmin.

tiede 16.12.2021 18:00
Lassi Lapintie

Lemmikkien tiedetään tukevan hyvinvointia ja mielenterveyttä. Uuden tutkimuksen mukaan koiranomistajat ovat myös selvinneet muita paremmin pandemian haitallisilta vaikutuksilta.

Yhdysvaltalaisille aikuisille tehdyssä kyselytutkimuksessa koiranomistajia verrattiin ihmisiin, joilla ei ollut lemmikkejä mutta jotka olivat kiinnostuneita koiran hankkimisesta.

Vuoden 2020 lopulla ja vuoden 2021 alussa tehtyyn kyselyyn osallistui runsaat 1 500 ihmistä, joista noin puolet oli koiranomistajia ja puolet koiran hankintaa harkitsevia.

PLOS One -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa arvioitiin muun muassa sosiaalista tukiverkkoa sekä masennuksen ja ahdistuksen oireita.

Kaikista vastaajista noin kolmannes koki koronapandemian vaikuttaneen merkittävästi tai jonkin verran terveydentilaansa. Vajaa puolet vastaajista ilmoitti pandemian vaikuttaneen raha-asioihin, ja mielentilaan vaikutuksia raportoi kaksi kolmesta vastaajasta.

Sisältö