Halpatarjous ilmastonmuutokseen

Tiede 10.5.2007 09:57

Lämpenemisen pysäyttäminen kolmeen asteeseen hidastaa talouskasvua vain inahduksen 30 vuodessa.

Teksti Jukka Ukkola
(SK 19/2007)

Ilmastonmuutosta hillitsevän taistelun työkalut ovat nyt valmiina, kun ilmastopaneeli IPCC julkisti kolmannen osaraporttinsa Bangkokissa. Kahdessa aiemmassa osaraportissa on esitetty, miten ilmasto todennäköisesti muuttuu ja mitä muutos aiheuttaa, nyt keskityttiin siihen, mitä olisi tehtävissä. Syksyllä raportit vedetään yhteen ja esitetään huippukokoukselle päätöstentekoa varten.

Nyt näkyvimmäksi aiheeksi nousi ydinvoima. Se mainittiin keinona päästöjen vähentämiseen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen.

Hieman vähemmälle huomiolle jäi raporttiin sisältynyt arvio ilmastonmuutoksen torjunnan aiheuttamista kustannuksista. Sanoma oli sama kuin brittiläisellä ilmastogurulla Martin ParryllaSuomen Kuvalehdenhaastattelussa (SK 17/2007): mitä nopeammin toimeen tartutaan, sitä halvemmalla ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä.

IPCC:n raportissa lämpenemisen todennäköisin raja on asetettu kolmeen asteeseen. Lämpenemisen pysäyttäminen siihen ei olisi kohtuuttoman kallista, rajoitustoimet pienentäisivät maailman bruttokansantuotetta 0,6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lukujen mitättömyys näkyy selvästi, jos ne asetetaan allakkaan ja verrataan maailman bruttokansantuotteen kasvuun, joka nykyisellään on keskimäärin 2-4 prosenttia vuodessa. Jos ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ei satsata mitään, saavutamme vuodelle 2030 ennustetun bruttokansantuotetason sen vuoden tammikuussa – jos siihen satsataan, samaan päästään 2030 keväällä.

Ero on niin pieni, että se joko panee epäilemään laskuvirhettä tai sitten ennakoi tavoitteiden kiristämistä. Lämpenemisen pysäyttäminen jo kahteen asteeseen ei IPCC:n arvioiden mukaan maksa mahdottomia, seurauksena olisi korkeintaan kolmen prosentin leikkaus bkt:hen vuoteen 2030 mennessä.

Kolmanteen osaraporttiin on koottu myös laaja lista säästövinkkejä eri elämänaloilta. Osa niistä on ennestään tuttuja, tuoreempiin kuuluvat metaanin hapettaminen jätehuollossa sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi esimerkiksi vanhoille öljy- ja kaasukentille.

Aiheesta lisää
www.ymparisto.fi
Ilmastoraportti ei yllätä tutkijoita (SK 5/2007)