Avioliiton uudet odotukset: tukea itseilmaisuun ja henkiseen kasvuun

Tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaiset toivovat liitolta paljon mutta panostavat vähän.
Tiede 21.2.2014 04:30
Joukkohäissä Etelä-Korean Gapyeongissa 12. helmikuuta 2014 vihittiin noin 2 500 paria eri puolilta maailmaa. © Ahn Young Joon /AP / LK

Yhdysvaltalaiset odottavat avioliitoiltaan nykyään eri asioita kuin aiemmin.

Vaikka näiden odotusten toteuttaminen edellyttäisi entistä enemmän ajan ja energian panostamista suhteeseen, amerikkalaiset tekevät töitä avioliittonsa eteen keskimäärin vähemmän kuin aikaisemmin, kertoi Northwestern Universityn psykologian professori Eli Finkel Yhdysvaltain tieteidenedistämisseuran vuosikokouksessa Chicagossa.

Kyse ei ole siitä, että ihmiset nykyään länsimaisessa kulttuurissa odottaisivat parisuhteeltaan liikaa. Ero on laadussa eikä määrässä. Kun avioliitto aiemmin vastasi perustarpeisiin, nyt parisuhteen odotetaan vastaavan psykologisiin tarpeisiin, kuten henkiseen kasvuun.

Yhdysvalloissa rakkaudesta ja kumppanuudesta tuli merkittävä osa avioliittoa taloudellisen funktion rinnalle jo 1800-luvun puolivälissä.

Toinen murros tapahtui 1960-luvulla, kun vastakulttuuriset liikkeet toivat avioliittoon odotuksia kumppanin tuesta puolisoiden itsensä löytämisen ja henkisen kasvun pyrkimyksissä.

Finkelin mukaan ne nykyavioliitot, joissa puolisoiden pyrkimykset rakkauteen ja itseilmaisuun toteutuvat, ovat erittäin onnellisia, onnellisempia kuin menneiden aikojen järkiavioliitot.

Avioerot ovat kuitenkin yleisiä, ja tyytyväisyys kestäviinkin avioliittoihin keskimäärin alenee, koska useimmat puolisot eivät käytä tarpeeksi aikaa eivätkä näe riittävästi vaivaa kumppaniensa rakkauden ja itseilmaisun tarpeiden eteen.

Aika menee lapsiperheillä lapsiin ja lapsettomilla pareilla pitkiin työpäiviin, Finkel väittää.