Autismin yleistyminen on harha

Älyllinen kehitysvammaisuus on harvinaistunut samalla kun autismidiagnoosit ovat yleistyneet.
Tiede 25.7.2015 13:00
Maailman autismitietoisuuden päivää vietettiin huhtikuussa 2014. © LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Autismikirjon häiriöt ovat yleistyneet, ja selitystä siihen on haettu muun muassa rokotteista. Tällaisen epäilyn synnyttänyt, lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin todettiin huijaukseksi ja lehti veti sen takaisin.

Yleistyneet autismidiagnoosit ovat yhä arvoitus. Yhdysvalloissa autismidiagnoosi on erityisoppilaitoksien oppilaiden joukossa yli kolminkertaistunut vuosien 2000 ja 2010 välillä. Uuden American Journal of Medical Genetics -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmiön selittää se, että nyt diagnosoidaan autisteiksi yksilöitä, jotka aiemmin olisi diagnosoitu älyllisesti kehitysvammaisiksi.

Penn State Universityn tutkimus analysoi eritysopetusta saavien vuosittain keskimäärin 6,2 miljoonan lapsen tiedot. Tutkijat eivät huomanneet mitään trendiä eritysopetukseen valikoituneiden lasten määrässä Yhdysvalloissa. He huomasivat, että autismidiagnoosin yleistymistä vastasi lähes samansuuruinen muiden, autismin kanssa usein samanaikaisesti ilmenevien älyllisten kehitysvammojan harvinaistuminen.