Mainos

Vastuulliset valinnat megatrendinä – Viherpesu vaarantaa kuluttajien luottamuksen

Mainos Vastuullisuus 2021 15.10.2021 15:38
MAINOS: GSD NORDIC
Perusteettomien ympäristöväittämien taklaaminen on kuluttajien, yritysten ja viranomaisten yhteinen asia. -Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell
MAINOS: Kuluttajien ostopäätöksiä vauhdittavat nyt erilaiset ympäristöystävällisyyttä korostavat markkinointiväittämät. Kuluttajat haluavat vaikuttaa valinnoillaan ja vastuullisuus on kasvussa oleva trendi. Mutta mitä on viherpesu? Viherväittämät kaipaavat nyt pikaisia pelisääntöjä, jotta ympäristölle paremmat valinnat juurtuvat pysyviksi käytännöiksi sekä kuluttajien että yritysten valikoimiin.

Vastuunäkökulmien korostamisesta on tullut yritysten uusi myyntivaltti ja vihreämmille markkinoille ovat ilmaantuneet myös epärehelliset toimijat. Viherpesusta on kyse silloin, kun yritys väittää perusteettomasti tekevänsä enemmän ympäristön hyväksi kuin todellisuudessa tapahtuu. Viherpesua käytetään muun muassa myynnin edistämiseen tai vihreämmän brändimielikuvan luomiseen. ”Katteettomat väittämät johtavat kuluttajia harhaan”, harmittelee Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Viherpesu on ongelmallista, sillä sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Se vaikeuttaa myös aidosti vastuullisten yritysten kilpailua markkinoilla. ”Kuluttajat haluavat tehdä parempia valintoja, mutta turhautuvat tiedon ja luottamuksen puutteeseen”, Beurling-Pomoell toteaa.

Viherpesu luo mielikuvan ympäristöystävällisemmästä valinnasta.

Miten viherpesun voi tunnistaa? ”Kannattaa olla tarkkana mainonnassa käytettyjen yksinkertaistettujen ilmaisujen kuten ”ympäristöystävällinen” ja eri symbolien kanssa, mikäli näiden tueksi ei näytä löytyvän faktaa tai pääsyä lisätiedon lähteille”, Beurling-Pomoell vinkkaa. Viherpesussa huomio yritetään usein ohjata pieneen yksityiskohtaan kokonaisuuden sijaan. Myös pakkausmateriaaleilla saatetaan kikkailla.

Harhaanjohtava markkinointi on lainsäädännössä kielletty, mutta viherpesua esiintyy silti. Viherväitteiden tulee olla selkeitä, yksityiskohtaisia, oikeita  ja  yksiselitteisiä. Nyt tarvitaan yhtenäisiä tapoja mitata ympäristöväittämiä. ”On hyvä, että komissio suunnittelee  vaatimuksia ympäristöväittämille. Kuluttajia ei saa jättää asian kanssa yksin.”