Tieto virtaa, automaatio toimii – ja asiakkaat kiittävät

MAINOS: Maanmittauslaitoksen digipalvelut ja rekisterit mahdollistavat luotettavan ja sujuvan liiketoiminnan.
Digitalisaatio tuo tulevaisuudessa mukanaan monenlaisia, mahdollisuuksia ja on tärkeää, että palveluiden kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuvassa tulevaisuuteen tähyää Pauliina Heikkilä Maanmittauslaitokselta ja Jermu Säippä Danske Bankilta.

Maanmittauslaitoksen kiinteistöihin ja jatkossa myös huoneistoihin liittyvät rajapintapalvelut ovat kiinteistönvälittäjien ja pankkien arkisia työkaluja. Sähköisten palvelujen avulla voi hakea reaaliaikaisesti ja luotettavasti kiinteistö- ja huoneistotietoja, laatia ja allekirjoittaa kiinteistön luovutusta tai vuokraamista koskevia sopimuksia sekä hoitaa kiinnitysasioita.

Moderneista palveluista hyötyvät kaikki

Maanmittauslaitoksen yhden yritysasiakkaan, Danske Bankin riskienhallinnan asiantuntija, Head of Retail Credit Portfolio ​Jermu Säippä​ on tyytyväinen palvelukokonaisuuteen:

”Tänä päivänä odotukset asiakkailla ovat kovat. Kaikki pitää tapahtua helposti ja ihmiset ovat tottuneet verkon välityksellä asiointiin. Ilman Maanmittauslaitoksen sähköisiä rekistereitä ja palveluita prosessi olisi pidempi ja vaikeampi.”

”Nykyinen kokonaisuus mahdollistaa sen, mitä asiakkaat, odottavat eli pystymme toimimaan sujuvasti ilman viiveitä, ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä tukee Danske Bankin strategiaa ja koko toimintaa”, Säippä sanoo

Niin sujuvaa, ettei sitä edes huomaa

Pankeille merkityksellistä on, millaisella toiminnalla saadaan luotettava vakuus pankille. Tämän tiedon ajantasaisuus ja reaaliaikainen saatavuus ovat kriittisiä tekijöitä. Maanmittauslaitoksen työhön osana palveluketjua voi luottaa.

”Maanmittauslaitos käy aktiivista keskustelua eri palveluketjujen toimijoiden kanssa yhteisten digitaalisten palveluiden luomiseksi”

”Riskienhallinnan näkökulmasta on oleellista, että viranomaisten tarjoamien palveluiden kautta kulkevaan tietoon voi luottaa”, Säippä huomauttaa. Automaatioon pohjautuvan, virtaviivaisen prosessin ansiosta harva kiinteistöä hankkiva kansalainen edes huomaa, että Maanmittauslaitos tekee töitä taustalla.

”Me molemmat toimijat tavoittelemme sitä, että asiat tapahtuvat automaattisesti. Se poistaa epävarmuutta ja vähentää kustannuksia”, Säippä sanoo. Asumisen palveluiden yritysyhteistyön avainhenkilö ​Pauliina Heikkilä​ Maanmittauslaitokselta korostaa yhteistyön merkitystä:

”Maanmittauslaitos käy aktiivista keskustelua eri palveluketjujen toimijoiden kanssa yhteisten digitaalisten palveluiden luomiseksi. Tämä on meille aivan olennaista työtä, jotta saadaan yhteinen käsitys nykyisistä tarpeista ja tulevaisuuden vaatimuksista.”

 


Papereita kansioon? Ei kiitos.

Jos asiakkaidemme lataamat kiinteistötietopalveluiden otteet tulostettaisiin mappeihin ja laitettaisiin hyllylle, hylly yltäisi Helsingissä Kampin kauppakeskuksesta Katajanokan laivaterminaalille (1,7 km)


Maanmittauslaitos on kumppanisi asumisen ekosysteemeissä

Maanmittauslaitos tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita asiakkaille ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Digitaalisessa yhteentoimivuudessa tavoitteena on saada tiedon ja palvelun virtaus mahdollisimman katkeamattomaksi ja automaattiseksi.

Kaksisuuntaiset rajapinnat on suunniteltu yhdessä suurasiakkaiden, kuten pankkien ja kiinteistönvälittäjien kanssa. Sähköiset asumisen palvelut tuovat joustavuutta asiakkaan palvelukokemukseen ja säästävät kaikkien osapuolten aikaa. Eri rekistereistä tehtävät reaaliaikaiset tarkistukset minimoivat virheiden mahdollisuutta. Turvallinen ympäristö takaa sen, että henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja tarkastellaan suojatussa näkymässä.

Tutustu asumisen digitaalisiin palveluihin ja ole meihin yhteydessä, kun haluat vauhdittaa toimialasi digitalisaatiota!

 


Kilometritolkulla dataa. Sekunneissa koneellasi.

Jos asiakkaidemme viime vuonna lataamat karttatiilet tulostettaisiin ja pinottaisiin, paperipötkö yltäisi Porista Tampereelle (105 km)


Luota kotimaiseen tietoon – Valitse laadukkaat paikkatiedot ja kartat

Tiesitkö, että yritykset voivat hyödyntää Maanmittauslaitoksen tuottamia luotettavia ja ajantasaisia paikkatietoja? On arvioitu, että paikkatietojen käytön taloudellisista hyödyistä on Suomessa saavutettu vasta noin viidesosa – tutustu siis mahdollisuuksiin hyödyntää paikkatietoa tehokkaammin.

Laadukkaan paikkatiedon varaan voi rakentaa turvallisia ja toimivia palveluita esimerkiksi logistiikka-, rakennus-, sosiaali- ja terveysalan, maa- ja metsätalousalan sekä kulttuuri- ja matkailualojen tarpeisiin. Maanmittauslaitos tarjoaa mm. Ajantasaiset maasto- ja taustakartat, selkokartan, kiinteistörajat, paikannimet, nimistöt, ilmakuvat ja laserkeilausaineistot standardien rajapintojen kautta tai ladattavina tiedostoina.