Saint-Gobain

Mainos Tulevaisuuden yhteiskunta 9.2.2021 13:54
GSD NORDIC

MAINOS: Rakennettu ympäristö ja rakentaminen ovat iso osa ongelmaa, mutta samalla myös merkittävä osa ratkaisua hiilineutraalia tulevaisuutta tavoiteltaessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Rakennettu ympäristö tuottaa 39 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. 28 prosenttia päästöistä syntyy käytön aikana ja loput 11 prosenttia syntyy materiaalien valmistuksesta, rakentamisesta ja elinkaaren päättyessä tapahtuvasta purkamisesta.*

”Rakennetun ympäristön osalta viime vuosina on panostettu runsaasti käytönaikaisten päästöjen pienentämiseen kehittämällä kiinteistöjen energiatehokkuutta ja siirtymällä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa”, markkinointijohtaja ​Viktor Lax ​Saint-Gobain Finland Oy:stä kertoo.

”Mitä me osaltamme olemme lähteneet ratkaisemaan toiminnallamme ja valikoimallamme, on päästöjen alku- ja loppupään – eli materiaalien ja rakentamisvaiheen – päästöjen minimoiminen”, Lax lisää.

Vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser ja markkinointijohtaja Viktor Lax kertovat rakennusalan merkittävästä roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kuinka
Saint-Gobain on ottanut edelläkävijän roolin asiassa.

Vastuullisuuden edelläkävijän viitta harteillaan

Saint-Gobain koko konsernina on vastuullisuuden edelläkävijä, eikä yksistään omalla alallaan. Tästä todisteena on esimerkiksi sijoittuminen Wall Street Journalin maailman vastuullisimmin johdettujen yritysten listan sijalle 20 peräti 5500 tutkitun yrityksen joukosta.
Saint-Gobainin vastuullisuusajattelu rakentuu kolmen teeman alle, jotka ovat hiilineutraalius, kiertotalous ja ihmisten hyvinvointi. Teemat limittyvät vahvasti toinen toisiinsa: ”Esimerkiksi kiertotalous on äärimmäisen hyvä keino vähentää hiilidioksidipäästöjä”, Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö ​Anne Kaiser ​taustoittaa.

Saint-Gobain-konserni on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomen ja Pohjoismaiden maayhtiöiden tavoite on vieläkin kovempi: olla hiilineutraali jo vuonna 2035. Tavoite on sama kuin Suomen nykyisen hallituksen asettama tavoite maallemme.

Saint-Gobain on tehnyt jo merkittäviä vastuullisuuden tekoja. Pohjoismaissa Saint-Gobain siirtyi vuonna 2018 käyttämään täysin uusiutuvaa sähköä. Yhtiö tekee myös laaja-alaista tuotekehitystä kohti resurssitehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja. Koko konserni aikookin investoida peräti miljardi euroa tuotantolaitoksiin ja tuotekehitykseen vuosikymmenen aikana.

Rakennustuotteen elinkaaren vaiheet Saint-Gobain on jo pitkään laskenut
tuotteidensa elinkaaripäästöt. Tätä tietoa tuodaan asiakkaille näkyväksi
ympäristöselosteiden kautta.

”Meillä on käynnissä mm. monia kiertotalouden edistämisen hankkeita, joissa neitseellisiä, maasta louhittuja raaka-aineita korvataan kierrätysmateriaaleilla. Esimerkiksi ISOVER-lasivillamme sisältää 60–80 prosenttia kierrätyslasia ja käytämmekin yli 30 000 tonnia kierrätyslasia vuosittain”, Kaiser valottaa.

”Toinen hyvä esimerkki kiertotalouden hankkeesta on EU:n osin rahoittama WOOL2LOOP-hanke, jossa kehitämme perinteiselle betonin sideaineelle, Portland-sementille korvaajaa yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Tavoitteena on kehittää kierrätysmineraalivillasta geopolymeeri, jonka hiilijalanjälki on jopa 80–90 prosenttia Portland-sementtiä pienempi.”

“HIILINEUTRAALIUS EI OLE MEILLÄ YLÄTASON KONSERNIHÖPINÄÄ TAI JARGONIA VAAN MEILLÄ IHAN HIKI PUKKAA NÄIDEN ASIOIDEN PARISSA. “

Kaiserin ja Laxin mukaan suurin haaste hiilineutraaliuden saavuttamisessa rakennusalalla on asenteiden ja toimintakulttuurin muuttaminen. Asioita ei voida tehdä enää kuten aina ennenkin. Saint-Gobain haluaa omalla toiminnalla edistää alansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

”Me laskemme tuotteidemme elinkaaripäästöjä ja tuomme tiedon asiakkaille tuotekohtaisten ympäristöselosteiden kautta. Me olemme tehneet elinkaarilaskentaa tuotteillemme jo pitkään, tämän tiedon tarve kasvaa, kun rakennusten elinkaaripäästöjen laskenta tulee pakolliseksi alallemme pian voimaan astuvan hiiliregulaation kautta.”

”Omassa toiminnassamme asenteita muutetaan kouluttamalla jokainen henkilö vastuullisuuteen ja sitomalla palkitseminen vastuullisuustekoihin. Hiilineutraalius ei ole meillä ylätason konsernihöpinää tai jargonia vaan meillä ihan hiki pukkaa näiden asioiden parissa”, Kaiser ja Lax summailevat Saint-Gobainin sisäisiä ja ulkoisia vastuullisuustoimia.