Mainos

Millainen liikenne kotikunnassasi on?

Mainos Vastuullisuus 2021 15.10.2021 15:38
MAINOS: GSD NORDIC
MAINOS: Kunnat ovat avainasemassa, kun puhutaan liikenteen turvallisuudesta. Etenkin alueista, joissa kaikenikäiset liikkuvat paljon kävellen ja pyöräillen: niin kotikadut kuin koulujen ja päiväkotien, sairaaloiden ja palvelukeskusten lähitiet ovat usein juuri kuntien hallussa. Yksi tehokas keino lisätä näiden alueiden turvallisuutta on rauhoittaa ajonopeuksia.

Miksi 30 km/h?

Fysiikka.

Pysähtymismatka pitenee ja jäännösnopeus kasvaa nopeuden myötä. Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h.

Lätkä ei ratkaise kaikkea.

Alemmat nopeusrajoitukset tarvitsevat tukea liikenneympäristöltä sekä uskottavaa valvontaa. 8/10 Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta toivoo, että uudet kunnanvaltuutetut edistäisivät aktiivisesti kotikuntansa liikenneturvallisuutta.

Suojatiet nimensä veroisiksi

30 km/h nopeusrajoitus on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa liikutaan paljon kävellen ja pyöräillen ja joissa on paljon suojateitä, kouluja tai palvelutaloja.

Koettu turvallisuus

Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 % vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Alemmilla nopeuksilla liikenneympäristö sekä on että myös tuntuu turvallisemmalta. Minkä rajoituksen sinä haluaisit omalle kotikadullesi?