Mainos

Maan kattava tukiverkosto muistisairaille ja läheisille

Mainos Vastuullisuus 2021 15.10.2021 15:38
MAINOS: GSD NORDIC
MAINOS: Muistisairaita ihmisiä on Suomessa lähes 200 000. Kun otetaan mukaan läheiset, muistisairaus koskettaa lähes miljoonaa suomalaista. Muistioireiden ja muistisairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä maakunnalliset asiantuntijakeskukset Muistiluotsit neuvovat sekä tukevat sairauden kaikissa vaiheissa. Muistiasioiden huolettaessa voi myös soittaa päivystävään puhelinpalveluun Muistineuvoon.

Jokainen meistä unohtaa joskus, mutta muistioireiden yleistyessä tulee hakeutua tutkimuksiin. Muistioireita voi aiheuttaa arkinen syy, kuten unettomuus, liiallinen alkoholinkäyttö tai masennus. Oireiden syy tulee kuitenkin aina selvittää.

”Muistin huolettaessa ei kannata jäädä yksin, vaan soittaa Muistineuvo-tukipuhelimeen, josta saa neuvo-ja esimerkiksi tutkimuksiin hakeutumisesta”, kehottaa Muistiliiton neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen.

Arkipäivisin päivystävään Muistineuvoon voi soittaa kaikissa muistiin liittyvistä asioissa. Puhelimeen vastaavat Muistiluotsikeskusten muistialan ammattilaiset.

Muistisairaus vaikuttaa koko perheen arkeen ja sen vaikutukset herättävät kysymyksiä. Maan kattava Muistiluotsi-verkosto on luotu Veikkauksen tukemana. Keskukset tarjoavat avointa ja maksutonta ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea, toimintaa sekä va-paaehtoisten apua muistisairaille ja heidän läheisilleen.

”Järjestölähtöinen, varhainen tuki on tärkeä osa muistisairaan ja läheisen palvelupolkua ja tukee kotona asumista sekä läheisen voimavaroja”, sanoo Heiskanen.

Muistisairaudet ovat merkittävä haaste niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin. Päättäjien toimilla ja päätöksillä sekä yhteistyöllä järjestöjen kanssa voidaan edistää kuntalaisten terveyttä, parantaa palveluiden laatua sekä hillitä kustannusten kasvua. Kunnat, hyvinvointialueet ja järjestöt tarvitsevatkin nyt jos koskaan entistä tiiviimpää kumppanuutta vastatakseen ikääntyvän Suomen haasteisiin.