Mainos

KESY-toimintamalli viher- ja rakennusalan perustana

Mainos Vastuullisuus 2021 15.10.2021 15:37
MAINOS: GSD NORDIC
MAINOS: KESY eli kestävän ympäristöra-kentamisen toimintamalli on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja viher- ja rakennusalalla.

KESY- toimintamalli määrittää kestävän kehityksen mukaiset, suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvat toimintaperiaatteet, toimenpiteet ja käytännönläheiset ohjeet ympäristörakentamisen tilaajille, suunnittelijoille, rakentajille, kunnossapitäjille sekä tuote- ja tavarantoimittajille. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää rakentamisen ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Puutumme rakentamisessa ekosysteemipalveluiden kannalta keskeisiin luonnonprosesseihin, kuten veden kiertokulkuun, maaperän rakenteeseen ja kasvillisuusalueisiin. KESY- toimintamallin tavoitteena on pyrkiä vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.

KESY-toimintamalli on merkittävä askel pohdittaessa, miten voimme vastata kasvaviin globaaleihin haasteisiin. Ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten osallistaminen sekä viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus ovat kaikki esimerkkejä toimintamallissa huomioiduista näkökulmista.

KESY-tunnus ja hankkeiden raportointi

Onko teillä meneillään jokin kestävää ympäristörakentamista tukeva hanke tai oletteko osallistuneet hankkeeseen, jossa kestävä kehitys on otettu erityisen hyvin huomioon? Tutustumalla KESY-toimintamalliin voitte hakea käyttöönne KESY-tunnusta, jota voi käyttää KESY:a toteuttavan hankkeen tai muun toiminnan yhteydessä viestinnässä ja asiakirjoissa. Kestävään ympäristörakentamiseen sitoutuneita hankkeita kannustetaan myös raportoimaan Viherympäristöliiton verkkosivuille.

VIHERYMPÄRISTÖLIITTO RY