Kansainvälistä tukea työelämän perusoikeuksille

MAINOS: Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi kansainvälisessä työelämässä. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin tavoite on muun muassa ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka kaikille.

SASK on Suomen ainoa työelämän ihmisoikeusjärjestö. Se tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat ILO:n perusoikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

”Toimintamme keskittyy nelivuotisin hankekausin paikallisten toimijoiden voimin pääosin kahdeksaan maahan Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kotimaassa haluamme edistää keskustelua maailman työntekijöiden oikeuksista”, toiminnanjohtaja Janne Ronkainen​ kertoo.

Toiminnanjohtaja Janne Ronkainen​

Työpaikkojen uusjakoa

Globalisaatio ja digitalisaatio ovat siirtäneet vaativammat ja paremmin palkatut työt teollisuusmaihin ja vaatimattomammat työt kehitysmaihin.

Työikäinen väestön määrä kasvaa nopeasti erityisesti Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Maiden talouden vilkastuttamiseksi olisi paljon nuorta työvoimaa, mutta sen työllistäminen on ongelmallista muun muassa puutteellisen ammattikoulutuksen vuoksi.

”Vähäinen ammattikoulutus ei mahdollista työpaikkoja. Työpaikkojen puuttuessa valtio ei saa verotuloja ja ilman verotuloja on vaikea kohentaa koulutusjärjestelmää… Tämä kierre pitäisi katkaista”, Ronkainen huomauttaa.

Globaalisti erityisesti naiset ovat työmarkkinoilla heikommassa asemassa. He työskentelevät usein palvelualoilla, joissa tulot elämiseen kertyvät päiväkohtaisesta työpalkasta. Ongelma on vielä korostunut nykyisten liikkumisrajoitusten vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi Kolumbiassa kansainvälisten järjestöjen tuella kaupan alalle saatiin työehtosopimus ja palkankorotuksia korona-ajasta huolimatta.

Toimijoita tarvitaan

”Suomessa vähittäiskauppa ja jotkut teollisuusyritykset ovat aktiivisia kansainvälisten työolojen kehittäjiä, mutta mielelläni näkisin elinkeinoelämämme olevan nykyistä enemmän toiminnassa mukana”, Ronkainen sanoo.

SASKin kumppaneina ovat pääasiassa kehittyvien maiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä muutamat koulutus- ja tutkimuslaitokset. SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Toiminta rahoitetaan pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

 

www.sask.fi