Mainos

Ilmastoviisaissa taloyhtiössä on mukava asua

Mainos Tulevaisuuden yhteiskunta 9.2.2021 10:58
GSD NORDIC
Lasse Sariola - Forum Virium Hki Jenni Venäläinen - HSY
MAINOS: Asunnoista kerätyn tiedon avulla on parannettu asumismukavuutta ja tehty merkittäviä energiasäästöjä. Verkkokoulutus ja lukuisat oppaat mahdollistavat taloyhtiöiden digiloikan ja auttavat hiilineutraalisuus tavoitteisiin pääsyä.

Kun syksyllä 2018 luotiin hankkeen keskeisiä teemoja ilmastoviisaille taloyhtiöille, nostettiin kolme tärkeää lämmitykseen liittyvää tarkastelun kohdetta analysoitavaksi. Ne olivat yhteisten tilojen tarpeeton lämmittäminen, huoneistojen lämpötilojen epätasapaino sekä sisälämpötilan käyttäytyminen ulkolämpötilan vaihdellessa.

1° ​asteen alennus sisälämpötilassa vastaa ​5 % ​energiansäästöä.

Päätuotteena syntyi useita oppaita kuten elintärkeä Taloyhtiön dataopas sekä sen liitteenä ladattava GDPR-tietosuojaa käsittelevä opas.

”Olemme auttaneet asukasrekisterin vastuussa olevia eli taloyhtiöitä myös tietosuojapuolessa. On oleellista ymmärtää kuka tai ketkä käsittelevät dataa ja miten sitä lain mukaan käsitellään. Kun puhutaan asuntokohtaisesta datasta, se on henkilötietoa”, taustoittaa projektipäällikkö ​Lasse Sariola ​Forum Virium Helsinki-yrityksestä.

”Isännöitsijän ja huoltoyhtiön kanssa pitää olla sopimus asiakasrekisterin käytöstä. Viestintä on tosi tärkeää, mitä siellä taloyhtiössä tehdään”, muistuttaa toinen projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija ​Jenni Venäläinen ​Vantaan kaupungilta.

Hankkeen aikana on tuotu lisää tietoa ja luotu työkaluja taloyhtiöiden hallituksille, jotta taloyhtiön hallitukset voisivat helposti edistää taloyhtiönsä energiatehokkuutta sekä ymmärtää digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja haasteet.

”Asumisen päästöjen pienentäminen on yksi niitä suurimpia tekoja, mitä yksittäinen ihminen pystyy tekemään oman hiilijalanjälkensä eteen”, Sariola sanoo.

Älykäs lämmönohjaus

”Hankkeessa oli mukana yhteensä seitsemän taloyhtiötä Helsingistä ja Vantaalta. Näiden taloyhtiöiden asuntoihin asennettiin lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavia sensoreita, joiden tuottamasta datasta muokattiin jalostetumpaa tietoa taloyhtiöiden ylläpidon tueksi”, Venäläinen kertoo.

Kaikki nykyaikaiset lämmönohjausjärjestelmät käyttävät lähes reaaliaikaista dataa, mikä mahdollistaa älykkäämmän säädön, tarkoituksenmukaiset lämpötilat sekä asuntojen välisen lämpötilatasapainon, ja pienemmän energialaskun taloyhtiölle.

6Aika – Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke

● Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki.
● Projektin käytännön toteuttajat ovat HSY, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki ja Green Building Council Finland.
● Pilottiympäristöinä Helsinki ja Vantaa.
● Hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa taloyhtiöiden digiloikkaa, pienentää energiankulutusta ja vähentää ilmastopäästöjä.
● Hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).