Globaalin arktisen vastuun yliopisto

MAINOS: Lapin yliopisto painottaa globaalia arktista vastuuta. Teema on nytajankohtaisempi kuin koskaan. Ymmärrys arktisen alueen kehityksestä on yhätärkeämpää niin Suomelle kuin koko maailmalle.
Nenetsien pororaito ylittämässä rautatietä Jamalin niemimaalla Siperiassa. Arktista aluetta koskevien laajojen muutosten hahmottaminen edellyttää monitieteistä tutkimusta. Kuva: Bruce Forbes

Kolmekymppinen amerikkalaismies ilmestyi vuonna 1994 Fulbrightstipendiaattina Rovaniemelle Lapin yliopiston Arktiseen keskukseen. Hän tuli jäädäkseen. Vuonna 2020 ​Bruce Forbes​ vetää globaalimuutoksen tutkimusprofessorina Euroopan unionin rahoittamaa suurta Horisontti-hanketta, jossa yhdistetään tietoja arktisen alueen ilmaston ja maaperän muutoksista arktisten alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöiden kokemuksiin. Näin etsitään kansainvälisesti uusia polkuja arktista aluetta koskevalle päätöksenteolle ja politiikalle. Yksi tutkimusalueista on Jamalin niemimaalla pohjoisessa Siperiassa, jossa Forbes on jo vuosikymmenien ajan työskennellyt kollegoidensa kuten antropologi ​Florian Stammlerin​ kanssa yhdistäen nenetsi-poropaimentolaisten omia havaintoja luonnontieteellisiin mittauksiin.

​Bruce Forbesille Jamalia halkova Ob-joki on oman tutkimusalueen keskellä. Kuva: Markku Heikkilä

Charter-nimisen hankkeen taustalla on halu ymmärtää entistä paremmin ilmaston nopeaan muuttumiseen vaikuttaneita tekijöitä arktisella alueella yleensä ja erityisesti Pohjois-Euroopassa ja Luoteis-Venäjällä. Muutokset näkyvät jo nyt arktisen luonnon monimuotoisuudessa, lumipeitteessä, merijään määrässä ja ikiroudassa”, Forbes sanoo.

”Muutokset näkyvät jo nyt arktisen luonnon monimuotoisuudessa, lumipeitteessä, merijään määrässä ja ikiroudassa.”

”Asettuminen Suomeen ja Lapin yliopistoon sopi minulle aikanaan mainiosti. Arktinen keskus on kansainvälinen työyhteisö, jossa kohtaavat monen eri alan tutkijat”, hän jatkaa.

Forbesin vetämä hanke on yksi esimerkki niistä käytännön teoista, joissa toteutetaan Lapin yliopiston keskeistä strategista valintaa: globaalia arktista vastuuta. Juuri arktisuuden kautta Euroopan unionin pohjoisin yliopisto eli Lapin yliopisto on keskellä tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää aluetta. Pohjoiselle tiede- ja taideyliopistolle arktisuus on kotikenttä ja arktinen osaaminen luontaista. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä muodostaman Lapin korkeakoulukonsernin tavoite on olla kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

 

https://www.ulapland.fi/FI