Mainos

Etäluettava vesimittari on vasta alkua

Mainos Tulevaisuuden yhteiskunta 9.2.2021 10:56
GSD NORDIC
MAINOS: Langaton IoT radioteknologia kohentaa merkittävästi vesiteollisuuden toimintavarmuutta, hyötysuhdetta ja kustannustehokkuutta. Effectio Oy on Suomen ensimmäinen yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan IoT-teknologian valmiita tuotteita ja ratkaisuja.

Se, mitä tapahtui sähkömittariluennalle, on nyt tapahtumassa vesimittareille – mutta tehokkaammin ja nopeammin. Ensimmäisenä IoT-radioteknologiana markkinoille ennätti LoRa. ”LoRa (Long Range) on johtava langaton IoT-radioteknologia maailmalla ja myös Suomessa. Suosio perustuu radion pitkään kantamaan, salattuun tiedonsiirtoon, avoimeen standardiin ja toimimiseen pelkillä paristoilla ilman verkkovirtaa”, kertoo Effectio Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, ​Jari Makslahti​.

LoRa-teknologia soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten sensoreiden, antureiden ja mittareiden datan siirtämiseen langattomasti.

Vesimittareiden digitalisointi on Effection ensimmäinen merkittävä aluevaltaus. ”Uuden elektroniikan ansiosta paristokäyttöiset, IoT etäluettavat vesimittarit kuluttavat erittäin vähän sähköä. LoRa radiosignaalin kantama on parhaimmillaan kymmeniä kilometrejä avoimessa maastossa, mistä on etua etenkin haja-asutusalueilla.”

​Effectio Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jari Makslahti.

Etäluettavuus ja automaattiset hälytystoiminnot

Etäluettava, älykäs vesimittari mullistaa vesilaitosten veden laskutuksen. ”Tulovirta tulee myydystä vedestä. Ennen lähetettiin arviolaskuja pitkin vuotta ja loppuvuodesta tasauslasku. Nyt veden kulutusta voidaan seurata reaaliaikaisesti, laskutus perustuu kulutukseen ja se voidaan jaksottaa vaikkapa kuukausitasolle.”

Älykkäät IoT vesimittarit mittaavat paljon tarkemmin veden kulutusta kuin vanhat mekaaniset mittarit. ”Älykkäät IoT vesimittarit hälyttävät automaattisesti mm. mahdollisista vuodoista, putkirikoista, mittarin jäätymisvaarasta tai takaisinvirtaamasta”, Makslahti lisää.

Digita Oy on rakentanut Suomeen valtakunnallisen LoRa-verkon, jota monet vesilaitokset jo hyödyntävät. Muitakin LoRa toimijoita on tulossa markkinoille, lisäksi teleoperaattorit tulivat IoT markkinoille NB-IoT radioteknologioillaan. ”Asiakkailla on hyvin valinnanvaraa.”

Luonnonvesivarantojen ennustettavuus kohenee

Sääolojen ääriolojaksot lisääntyvät. Kuumat ja kuivat jaksot madaltavat vesistöjen ja pintavesien korkeutta ja vastaavasti tulvat lisääntyvät. Tämä vaikuttaa pohjavesivarantoihin.

”On merkittävä etu, jos vesistöjen ja pohjavesien pinnankorkeutta voidaan mitata helposti, luotettavasti ja automaattisesti. Näin tiedetään koko ajan tarkasti vesivarantojen tilanne. Kertyneen datan perusteella on helpompi varautua myös tulevaan. IoT-teknologian pohjavesianturit mahdollistavat tiedon keräämisen helposti”, kertoo Makslahti.

Katuvaloihin lisää älykkyyttä

IoT-teknologia sopii myös katuvalojen etäohjaukseen. Effectio on jo pilotoinut teknologiaa Tampereen kaupungin kanssa.

”Katuvalojen älykäs etäohjaus voi säästää jopa 30 % kustannuksissa ilman, että liikenneturvallisuus kärsii. Kommunikointi ja valaistustehon säätö tapahtuvat valaisinkohtaisesti. Valaisimia voidaan ryhmitellä ja valotehoja säätää halutulla tavalla. Myös valaisimien kuntoa seurataan aktiivisesti ja rikkoontumisista tulee heti hälytys.”

Effection tavoite onkin lisätä katuvalojen älykästä ohjausta maassamme. ”Etsimme halukkaita kaupunkeja, jotka ovat kiinnostuneita testaamaan IoT-teknologiaa katuvalaistuksessa”, Makslahti vinkkaa.