Avosylin yhtymä haluaa tarjota perheille kestävää hyvinvointia

MAINOS: Avosylin yhtymä tarjoaa kuntien tarpeisiin lapsille, nuorille ja perheille sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita. Kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivan yhtymän visiona on saada aikaan lasten ja perheiden arjessa kestäviä ja myönteisiä muutoksia vastuullisesti toimien.
Mainos Vastuullisuus 2020 14.10.2020 14:58
GSD NORDIC
Avosylin toimitusjohtaja ​Tiia Perämaa

Avosylin yhtymään kuuluvat avohuollon palveluita tarjoavat Neljä Astetta Oy, lasten ja nuorten perhehoitoa tarjoava Perhehoitokumppanit Suomessa Oy sekä lastensuojelun laitoshoitoa vakavasti psyykkisesti oirehtiville lapsille ja nuorille tarjoava Avosylin Asumispalvelut oy.

”Tehtävämme on vastuullinen, koska palveluissamme olevat lapset ja perheet ovat usein herkässä tilanteessa elämässään ja tarvitsevat osaavan ammattilaisen rinnalleen auttamaan heitä työskentelemään kohti tavoitteitaan. Tämä työskentelysuhde vaatii paljon luottamusta”, aloittaa toimitusjohtaja ​Tiia Perämaa​.

Avosylin yhtymässä on rakennettu yhdenmukaista laatujärjestelmää viime vuosina. Työskentelyn laadun perusta tulee laista, suosituksista sekä kilpailutuksissa määritellyistä laatukriteereistä. – Niihin yhdistetään sisäiset laatukriteerimme. Teemme aktiivista omavalvontaa läpi vuoden ja reagoimme epäkohtiin välittömästi. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti sekä kuntaostajien keskuudessa että palveluissamme olevien lasten ja perheiden sekä sijoitettujen lasten osalta myös heidän vanhempiensa keskuudessa.

Tärkeä osa toimintaa on henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen.

”Työntekijämme ajavat noin 2 miljoonaa kilometriä vuodessa ympäri Suomea”

”Työntekijämme tekevät haastavaa ja vastuullista työtä, joten kehitämme heidän osaamistaan ja kartoitamme heidän hyvinvointiaan säännöllisesti”, Perämaa mainitsee. ”Haluamme olla vastuullinen ja kiinnostava työnantaja työntekijöillemme.”

Avosylin yhtymässä ymmärretään vastuullisuus laajasti. ”Työskentelemme lasten ja nuorten kanssa, joten haluamme sitoutua kestävään kehitykseen heidän tulevaisuutensa hyväksi. Yhtymä on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään vuoteen 2030 mennessä.”

”Työskentelemme valtakunnallisesti ja pääosin perheiden kodeissa, joten työntekijämme ajavat noin 2 miljoonaa kilometriä vuodessa ympäri Suomea. Olemme karsineet palavereihin kulkemista jo ennen Koronaa ja uusineet merkittävästi autokantaamme sekä sähkösopimuksiamme ekologisemmiksi”, Perämaa kertoo.

Kehitystä tulevaisuuteen

Lausuntokierroksella ollut Sote-uudistuksen malli aiheuttaa huolta yksityisissä palveluntarjoajissa. Avosylin yhtymässä toivotaan, että rakenteita uudistaessa mietittäisiin myös miten lastensuojelun tuottavuutta voidaan parantaa.

”Pelkkien rakenteiden muuttaminen ei tule riittämään, jos meillä ei ole systemaattisesti käytettävissämme tarkempaa tietoa lastensuojelun palveluiden piiriin tulevista ja palveluissa olevista lapsista ja perheistä. Valtakunnallista lastensuojelututkimusta tulisikin vahvistaa.”

”Tällä hetkellä kenttä on erittäin pirstaloitunut, yhteisiä valtakunnallisia velvoittavia kriteerejä on vähän ja kilpailutuksia paljon. Selkeä lastensuojelua linjaava johto puuttuu valtakunnallisesti. Monituottajamallia voisi kehittää kohti tavoitteellista yhteistyötä, jossa hankinnan keskiössä on palveluiden vaikuttavuus, eivätkä yksittäiset suoritteet”, toteaa Tiia Perämaa.

Monituottajamalli on parhaimmillaan kunnille joustava tapa täydentää ja monipuolistaa omia palveluitaan. Lastensuojelupalveluiden hankinnassa yleisesti käytössä olevat puitesopimukset mahdollistavat oman tuotannon palveluiden täydentämisen lapsi- tai perhekohtaisesti. Kustannukset mukautuvat palvelutarpeiden muutoksiin joustavammin kuin omassa tuotannossa. Yksityiselle palveluntuottajalle jää vastuu toiminnan sopeuttamisesta tilauskannan tippuessa.

”Itse ajattelen kaksikymmentä vuotta lastensuojelun hankintojen parissa sekä tilaajan että tuottajan puolella työskennelleenä sosiaalityöntekijänä, että meillä on lastensuojelussa vielä paljon keksittävää. Toivoisin, että löytäisimme sellaisia kohtia, joissa lastensuojelutyötä voitaisiin yhdessä systemaattisesti kehittää eri toimijoiden kesken. Kaikkien toimijoiden tietotaitoa tarvitaan lasten ja perheiden hyväksi.

 

www.avosylin.fi