Thomas Pikettyn Pääoma on selkeästi ajateltu ja kirjoitettu teos tuloerojen kasvusta

Arvio: Piketty ehdottaa globaalia pääomaveroa hillitsemään eriarvoistumista.
Kirjat 7.2.2017 20:55
Jyrki Alenius
Thomas Piketty: Pääoma 2000-luvulla. Suom. Marja Ollila ja Maarit Tillman-Leino, jälkisanat Markus Jäntti. 629 s. Into Kustannus, 2016.
Thomas Piketty: Pääoma 2000-luvulla. Suom. Marja Ollila ja Maarit Tillman-Leino, jälkisanat Markus Jäntti. 629 s. Into Kustannus, 2016.

Pariisin taloustieteellisen korkeakoulun professorin Thomas Pikettyn Pääoma 2000-luvulla ilmestyi 2013 ja sai erittäin innostuneen vastaanoton.

Eikä ihme: laajaan empiiriseen aineistoon perustuva teos on selkeästi kirjoitettu ja selkeästi ajateltu. Tekijä ei piiloudu hetkeksikään kaavojen tai epämääräisen spekulaation taakse.

Piketty toivoo, että Pääoma 2000-luvulla saavuttaisi ennen muuta ne ihmiset, ”jotka eivät mielestään tajua taloudesta mitään mutta ovat silti vahvasti jotain mieltä tulo-ja varallisuuseroista”. Ottaen huomioon kirjan erinomaisen luettavuuden ja selkeyden tällä toiveella lienee mahdollisuus toteutua.